“İNSAN NEDEN ÖĞÜT ALAMAZ?”

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Kuran bunca hak, hakikat ve yol göstericidir de neden kabuller bu kadar zor meselesi aslında biraz izaha muhtaç. Çünkü insan da akıl sahibi.. O zaman ne oluyor da bu olmuyor? Sadece…

“OLANA İMAN” MEVZUSU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bilindiği gibi ayetlere iman etmek durumundayız. Fakat bir de ayetlerin gerçekleştiği noktalar oluyor. Bunun barizi var, muallakı var. Buradaki iman etme gereği ya da durumu nedir? Mesela “Biz sana apaçık bir…

GÖĞÜN KORUNMUŞ TAVAN OLMASI MESELESİ

Enbiya 32. ayette “göğü de korunmuş bir tavan yaptık, onlarsa onun ayetlerinden yüz çevirirler” demekte. Elbette buradaki koruma meselesi iki yönlü olduğu için ve ayetlerde dünyanın göktaşlarından korunmasından ziyade yukarı haber almaya giden şeytanların taşlandığı…

İMAN MESELESİ HAKKINDAKİ BAZI İNCELİKLER

İncillerde iman mucize yapmanın yolu olarak geçiyor adeta. Şöyle ki: Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa’ya yaklaşıp önünde diz çöktü. “Ya Rab” dedi, “Oğlumun haline acı! Sarası var, çok acı çekiyor. Sık sık ateşe, suya düşüyor. …

İSA (AS) HAKKINDA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. 1) İsa (as)’ın soyu meselesi ve bağıl konular.. ……………. 2) İnciller ve Kuran üzerinden İsa (as)’ın misyonuna bakış.. ………………………. 3) “İlyas” kimdir meselesi.. ………………….. 4) İsa (as)’ın Tevrat’ı düzelticilik misyonunu görmenin bizim dirilişimize…