İNCİR, ZEYTİN VE TURİ SİNİN MESELESİ

Tevrat Yasa’nın Tekrarı 33/2’de şöyle der: “Rab Sina’dan geldi, onlara Seir’den doğdu, Faran Dağından parladı” Faran ise Hacer ve İsmail’in gittiği yerdir. Biliyoruz ki orası Mekke idi. Dolayısıyla Hz Muhammed (sav)’e büyük bir işaret var…

KİTAB, KAİNAT VE LEVHİ MAHFUZ MESELESİ

Bir noktanın iyi farkedilmesi gerekiyor; Kuran’da kainattaki sistemden çok dünyadaki görünür sistem işlenmekte. Mesela pek çok ayette güneş ve ay birlikte zikredilir. Güneş ve ay ise gece ve gündüz bağlamında, dünya bağlamında birlikte zikredilecek şeyler,…

HAMD VE NUR MEVZUSU

Ayette denilir ki; “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı vareden Allah’adır. Sonra örtenler/inkar edenler, Rablerine eş tutuyorlar.” Küfür kelimesi, nankörlük, örtme gibi anlamlara geliyor ve elbette inkar anlamına. Ayette inkar edenlerin Rablerine eş…