RAD SURESİ VE LEVHA TEKTONİĞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Levha tektoniği kuramına göre yeryüzü, mağmanın üzerindeki büyük parçalardan, levhalardan oluşmaktadır. Bunlar hareket halindedir. Dağlar, bunların çarpışması sonucu oluşur. Bir kısım materyal ise çarpışma noktalarında mağmaya karışır.