KISSA MESEL MESELESİ

Kıssa, hikaye demektir ve tabir olarak; Kuran’da geçen, tarihte yaşanmış ibretlik vakıalar için kullanılmakta. Lakin dikkatimizi çeken İslamoğlu bir de “mesel” diye bir kelime söylüyor. O kıssadır, bu meseldir şeklinde ayrımlar yapıyor.