“TABİAT AYETLERİ” MEVZUSU

Casiye Suresi’ndeki 6. ayet iki anlama gelebilmektedir. Birincisi Allah’ın Kitabtaki ayetleri, ikincisi tabiattaki ayetleri. Burada ise iki mesele var. Birincisi; tabiattaki ayetleri ve akletmeyi fazla önemsememe durumu. Mesela Razi tefsirinde şöyle der: Bil ki pek…

“YOLUN” BAŞLANGICINA DİKKAT

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Zuhruf Suresi’nde Rahman’ın Zikr’ini görmezden gelme eleştirilir. Açıklama 1: Zikr kelimesi hatırlama, anma gibi anlamlara geliyor. Bu kelime Allah’ın Kitabı anlamında da kullanılıyor ayetlerde, Kuran ve Tevrat için kullanılıyor. (bknz Hicr…

AYETLER: GAFLET VE TEVİL MEVZUSU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bir konunun iyi anlaşılmadığını düşünüyoruz. O da ayetlerin anlaşılması gereğinin başka bir şey “yorumlama derdi”nin başka bir şey olduğu gerçeği. Şimdi Araf Suresi’nden “ayetler” ifadesinin vurgulandığı yerleri bir örneklik sadedinde sıralayalım….

YAHUDİLİKTEKİ YOM KİPPUR’U İSLAM ONAYLIYOR MU?

Rivayetlerde Medine’deki Yahudilerin Muharrem ayının 10. günü (1. ayın 10. günü) oruç tuttukları geçmekte ve bu günü firavundan kurtuldukları gün olarak belirttikleri. Peygamberimizin de bu orucu tek gün olmamak şartıyla tuttuğu geçiyor yine. Öte yandan,…