GÖRME VE TANIMA MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Günümüzde anlaşılan mühim bir gerçeğe temas eden bir ayet de Neml 88. ayettir. Dağları görürsün de onları donmuş/hareketsiz sanırsın, halbuki onlar bulutların yürümesi gibi yürürler. Herşeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatı olarak.. …

KURANI YORUMLAMADA KRİTİK NOKTA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. ……. Kuranı yorumlamada en kritik nokta, Allah’ın düşünmeni/düşünülmesini istediğini düşündüğün noktalara odaklanmadır. Mesela Kuran’daki ayet numaraları ile ilgili tevafuklara odaklanmamız bu şekildedir. Öncelikle iniş sırası ve kitabi sıranın farklı olması düşündürücü…