GÖRME VE TANIMA MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Günümüzde anlaşılan mühim bir gerçeğe temas eden bir ayet de Neml 88. ayettir. Dağları görürsün de onları donmuş/hareketsiz sanırsın, halbuki onlar bulutların yürümesi gibi yürürler. Herşeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatı olarak.. …

KURANI YORUMLAMADA KRİTİK NOKTA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. ……. Kuranı yorumlamada en kritik nokta, Allah’ın düşünmeni/düşünülmesini istediğini düşündüğün noktalara odaklanmadır. Mesela Kuran’daki ayet numaraları ile ilgili tevafuklara odaklanmamız bu şekildedir. Öncelikle iniş sırası ve kitabi sıranın farklı olması düşündürücü…

MEALLERDE MECAZCILIK MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Akılcı yaklaşımlarda, Kuran’da “entellektüel batı aklına” uymayacak herşeyi mecaza götürmek sözkonusu. Ve bu şekilde de herhalde “entellektüel batı aklının” onayı aranmakta. Yani akılcılık dediğimiz şey, aslında “entellektüel batıcılık” olmakta.