GÜÇLÜ İMAN KİMİN SORUMLULUĞUNDA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Tevekkül kelimesi, güvenmek, birinin işini üstüne almak, işini birine havale etmek, bel bağlamak gibi anlamlara geliyor, ıstılahi olarak ise Allah’a güvenmektir. Ayetlerde şöyle geçer: Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip…

NEYE İMAN EDİYORUZ?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. İnsanlar Kitab’ı hiç okumadan ya da fazla okumadan, imanın altı şartı veya ehli sünnetin ilkeleri şunlardır şeklinde bir şeye iman ediyor genelde. Buradaki mühim bir mesele şu; Kuran’da “ayetlerimize iman ettiler,…

TAKIYYEDEN MAKIYYEYE

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bilindiği gibi çok uzun zamandır insanlar tam görüşünü söylemiyordu, hatta başka bir görüş söylüyordu. Çünkü İslami dava çerçevesindeki pek çok şey aşırı derecede yasaktı, baskı altındaydı, bu yüzden de örtüktü. Ve…

MADEM Kİ MÜKEMMEL OLMUYOR….

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Meşhur bir söz vardır, sui misal emsal olmaz diye, yani kötü örnek örnek olmaz. Fakat gelen giden “o da öyle, bu da böyle” der durur.. İnsan psikolojisi. Velakin bu söz yine…