HAKİKATÇİLİK VE ZORLUKLAR ÜZERİNE 3

Şeytanın hakikatçilikten çok çeşitli kaçırtmaları olduğu görülüyor. O yüzden bir de bu konu üzerinde duralım. Bir defa zaten insanı hevaperestliğe, dünyaperestliğe alıştırıyor ayrı, hakikatçilikten de güya iyi niyetle kaçırtıyor. Mesela İslam alemini kötü göstermeler, Işid…

HAKİKATÇİLİK VE ZORLUKLAR ÜZERİNE 2

Hakikatçilik meselesine gelinmemesinin bir diğer sebebi ise “neden hakikat bunca zor olsun?” ya da “bunca şey yeni mi çıktı?” gibi konular olarak gözüküyor. Bir de tabii, birileri her dakika ters bir şeyler çıkarınca oluyor size…

HAKİKATÇİLİK VE ZORLUKLAR ÜZERİNE..

Hakikatçilik konusunda aşırı derecede zorlanıldığını gördüğümüz için bir açıklama yapmak zorunda hissediyoruz. Çünkü hakikatçilik çok mühim olduğu halde “neden yürümüyor” konusu çok fazla belirleyici görülüyor. O yüzden işi biraz açalım. Görüldüğü kadarıyla bunun öncelikli sebebi…

İSLAM “ANORMALİ” Mİ EMREDER

Kuran’da “emri bil maruf, nehyi anil münker” (maruf bilinen, tanınan demektir, münker, bilinmeyen, tanınmayan demektir, genelde böyle çevrilmiyor ama bize göre şöyle çevrilmeli “normali emretmek, anormali yasaklamak”) ilkesi vardır. Öte yandan öyle bir zamana geldik…

İSRAİLOĞULLARI ÖRNEKLİĞİ HAKKINDA

Ayetlerde İsrailoğullarından bahseder, fakat bize de örneklik gösterilir. Mesela Talut ve su imtihanından geçen 313 kişilik ordusu büyük bir zafer kazanır. (bknz Bakara 247-251) Yine Maide Suresi’nde geçen (bknz Maide 12, 20-26) iki cesur kişi,…