“KADİM MEDYA” VE EHLİ KİTAB ÜZERİNE

“Ehl-i kitaptan bir gurup şöyle dedi: “Müminlere indirilmiş olana sabahleyin inanıp akşamleyin inkar edin. Belki onlar dönerler.” (Ali İmran 72) Bu ayetin tezahürleriyle öylesine sık karşılaşmaya başladık ki artık bir altını çizme ihtiyacı hissettik.

DİN VE BİLİM 3 (SON)

İslam Medeniyetinin bilimle çatışmadığını açıklamaya çalıştık ilk iki bölümde.. Peki ama bu çatışma nedir ve nereden çıkmaktadır?. Son olarak bu meseleye değinmeye çalışalım.

DİN VE BİLİM 2

İslam bilim adamlarının bilime olan katkısı ve öncülüğü malum. Yani bir nevi işin sonuç kısmı.. İlk bölümde bundan bahsetmiştik. Peki acaba İslamda bu işin teorisi tam olarak nedir?.. Mantalite nedir?.. Hangi aşamalar söz konusudur, bu…

DİN VE BİLİM 1

Peygamberimiz “İlim, Çin’de de olsa gidip alınız” buyurmuştur. Ve Müslümanlar tarih boyunca pek çok bilim adamı yetiştirmiş, tarihe altın harflerle yazılacak icatlara imza atmışlardır. Batı medeniyeti, işte bu miras üzerine adeta gelişmiş ve bugünki haline…