HAKİKATÇİLİĞİN GEREĞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Ayette “doğruyu getiren ve onu doğrulayanlar işte onlardır muttakiler” der. Şöyle ki: Allah üzerine yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Doğruyu…

KİTABA YOĞUNLAŞMA ŞARTI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Ayette denilir ki: Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın aldatıcı (şeytan), Allah hakkında/ile sizi aldatmasın. [Fatır 5] Dikkat edilirse dünya hayatının aldatıcı olduğundan…

GÜÇLÜ İMAN KİMİN SORUMLULUĞUNDA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Tevekkül kelimesi, güvenmek, birinin işini üstüne almak, işini birine havale etmek, bel bağlamak gibi anlamlara geliyor, ıstılahi olarak ise Allah’a güvenmektir. Ayetlerde şöyle geçer: Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip…

NEYE İMAN EDİYORUZ?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. İnsanlar Kitab’ı hiç okumadan ya da fazla okumadan, imanın altı şartı veya ehli sünnetin ilkeleri şunlardır şeklinde bir şeye iman ediyor genelde. Buradaki mühim bir mesele şu; Kuran’da “ayetlerimize iman ettiler,…

TAKIYYEDEN MAKIYYEYE

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bilindiği gibi çok uzun zamandır insanlar tam görüşünü söylemiyordu, hatta başka bir görüş söylüyordu. Çünkü İslami dava çerçevesindeki pek çok şey aşırı derecede yasaktı, baskı altındaydı, bu yüzden de örtüktü. Ve…