KADER KONUSU VE METOD MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Kader konusundaki bir video ve iki farklı görüş. ……………… Burada dikkat edilirse keskin kılıç gibi iki görüş var. Çünkü ikisi de adeta kırk tane kesinkes cümle sarfediyor ve bunlar “ötekinin farkında”…

KULLUK MEVZUSU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bize göre iyi anlaşılmayan bir konu var. O da kulluk mevzusu. Mesela İncil’de şöyle geçer. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da, tarladan dönüşünde ona, ‘Çabuk gel,…

NORMALİN EMREDİLMESİ

Maruf, bilinen, tanınan demektir, münker ise bilinmeyen, tanınmayan, inkar edilen, aykırı demektir. Kuran’da ve hadislerde marufun emredilmesi ve münkerin yasaklanması gereği geçer. Burada maruf, iyilik, münker ise kötülük olarak çevrilir genelde. Daha ayrıntı olarak ise…

MECBURİ İSTİKAMET: HAKİKATİN DÜNYA HAKİMİYETİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Tarihe şöyle bir bakarsak; batı medeniyeti uzun süre kilisenin hegamonyasındaydı. Sonra kilisenin baskısından kurtuldu, lakin protestanlık ve peşine aydınlanma düşüncesiyle deizm, ateizm gibi noktalara savruldu. İşte bu uzun ve entellektüel süreçte…