YAKİN YOLU MESELESİ

Bilindiği gibi yakin şekilde iman etmek gerekiyor. Mesela denilir ki; Bizim ayetlerimize ancak, onlarla kendilerine hatırlatıldığında hemen secdeye kapanan, Rablerini hamd ile tesbih eden ve büyüklük taslamayanlar inanırlar. (Secde 15) Yine denilir ki, “Ey iman edenler…

NEDEN HEP İKİNDİ

İncil ve hadislerde paralel şekilde geçen ifadelerden İslam ümmetinin ikindide olduğu anlaşılıyor. Peki bu ikindide oluş nedir? İncil’de şöyle geçer: Göklerin Egemenliği, sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam, işçilerle günlüğü…

YAKİNE YÜRÜME ŞARTI

  Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Şunu unutmayalım, günümüzde insanın görüş sahasında binlerce, milyonlarca kişinin hevesleri, nefisleri, çıkarları, algılamaları vardır. Hakikat ise bunların hepsinin üstünde olduğunda netleşir. Bu ya düpedüz madde olacak o zaman ya çok…

KİTABA İMAN MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bakara 3. ayette “onlar ki gayba/gaybta iman ederler” denilmekte. Şimdi bu mevzuyu biraz düşünelim. Nelere iman edilecek: Allah herşeyi bilir, içinizden geçeni de zahiren yaptıklarınızı da, dünü de bilir bugünü de…

DAVA HAKSA İNSAN DA HAKİKATÇİ OLACAK

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Şunu unutmayalım ki; İslam İslam İslam dediğimiz aslında hak ve hakikattir. Mesela ayetlerde şöyle buyurulur: “Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.” (Zuhruf 78) “Hak, Rabbindendir. O halde…