KULLUK MEVZUSU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bize göre iyi anlaşılmayan bir konu var. O da kulluk mevzusu. Mesela İncil’de şöyle geçer. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da, tarladan dönüşünde ona, ‘Çabuk gel,…

NORMALİN EMREDİLMESİ

Maruf, bilinen, tanınan demektir, münker ise bilinmeyen, tanınmayan, inkar edilen, aykırı demektir. Kuran’da ve hadislerde marufun emredilmesi ve münkerin yasaklanması gereği geçer. Burada maruf, iyilik, münker ise kötülük olarak çevrilir genelde. Daha ayrıntı olarak ise…

MECBURİ İSTİKAMET: HAKİKATİN DÜNYA HAKİMİYETİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Tarihe şöyle bir bakarsak; batı medeniyeti uzun süre kilisenin hegamonyasındaydı. Sonra kilisenin baskısından kurtuldu, lakin protestanlık ve peşine aydınlanma düşüncesiyle deizm, ateizm gibi noktalara savruldu. İşte bu uzun ve entellektüel süreçte…

İMAN NEDEN KANITA İHTİYAÇ DUYAR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bilindiği gibi iman gayba imandır. Yani görülmeyen şeyler çok ağırlıklıdır imanda. Allah, ahiret, melekut alemi  gaybtır. Önceki zamanlardan ve gelecekten verilen haberler gaybtır. Bazıları ise dinimize akıl dini der, çünkü Allah…