MECBURİ İSTİKAMET: HAKİKATİN DÜNYA HAKİMİYETİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Tarihe şöyle bir bakarsak; batı medeniyeti uzun süre kilisenin hegamonyasındaydı. Sonra kilisenin baskısından kurtuldu, lakin protestanlık ve peşine aydınlanma düşüncesiyle deizm, ateizm gibi noktalara savruldu. İşte bu uzun ve entellektüel süreçte…

İMAN NEDEN KANITA İHTİYAÇ DUYAR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bilindiği gibi iman gayba imandır. Yani görülmeyen şeyler çok ağırlıklıdır imanda. Allah, ahiret, melekut alemi  gaybtır. Önceki zamanlardan ve gelecekten verilen haberler gaybtır. Bazıları ise dinimize akıl dini der, çünkü Allah…

“AKLETME” MESELESİ

İnsanlar akletmek denildiği zaman, görünür, somut, yakın sebep-sonuç ilişkileri üzerinde durmak şeklinde düşünüyor. Hatta orada kalmak.. Özellikle de aydınlanma denilen kainatı çözme gayreti ve dünya hayatını en hevai şekilde yaşama arzusu peydah olduğundan ve bunun…

YAKIN ZAMANLARIN VE GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK SORUNU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Uzun zamandır Alemi İslam karışık ve karıştırıyor, karışmaya açık vs. Burada temel bir sorun tesbiti ve çözüm gerekiyor. Velakin “karıştırıldığı için” soru ve çözümden de kaçılıyor. O da ayrıca karıştırmak isteyenlerin…

HAKİKATÇİLİĞİN GEREĞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Ayette “doğruyu getiren ve onu doğrulayanlar işte onlardır muttakiler” der. Şöyle ki: Allah üzerine yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Doğruyu…