“SÜREYYA YILDIZINDA OLSA ULAŞACAKLAR”

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bir hadiste şöyle geçer: Ebu Hureyre’den. Biz Peygamberimizin yanında oturuyorduk. Kendisine el-Cumua Sûresi indirildi. Onu okudu. “Onlardan henüz kendilerine katılıp erişmemiş bulunan diğerlerine dahî” (onu elçi olarak gönderen) âyetine vardığı zaman,…

360 EKLEM

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. İnsanda 360 eklem olduğunun tesbiti hakkında iddialar var. Daha doğrusu kesin bir sayı verilmiyor genelde 300 civarı deniliyor, çünkü yoruma açık noktalar var herhalde. Ama direkt 360’ı sayan da var. bknz