BİLİM NEDEN DİNLEŞİYOR VE İLACI NE?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bilindiği gibi aydınlanma çağı denilen çağla birlikte insanın sadece maddi bilginin, bilimin peşine düşmesi, başka herşeyden şüphe etmesi anlayışı gelişti. Aynı zamanda dinin yasakları da gevşedi, dünyacılık vs arttı bununla paralel…

ASIL GİDİŞAT KONUŞANLARINDIR

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Yaptığımız yayınlardan da anlaşıldığı üzere günümüzde meseleler çok. Herhalde en büyük mesele ise meselelerden kaçma anlayışı da çok. Susarım geçer, konuşmam kapanır gider, görmem olur biter anlayışı çok hakim. Çünkü herkesin…

NEDEN BUNCA BİRİKİM MANA UFUKLARI AÇAMIYOR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Denilebilir ki, bunca ilahiyat, imam hatip var, bunca tefsirler, kitaplar yazıldı, Kuran çerçevesinde konuşan bunca alim, akademisyen, meraklı var. Diyanet İslam Ansiklopedisi gibi bir kaynak, her türlü kaynağa ulaşma imkanları var,…

3D KURALI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Özellikle zamanımızda herkes bir gündem açma ya da açılmış gündemi harlama, ona odun atma peşinde. En hayati mesele bu olmuş.. O yüzden şu da hayati oldu iyice; doğru kişilerle birlikte olmak….

MERKEZİN İNŞASI VE KADER MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Bilindindiği gibi Kuran-ı Kerim’de kader kelimesi direkt geçmez ve imanın şartları sayılırken beş tane geçer. (bknz Nisa 136) Bu yüzden kimileri kadere imanın sonradan katıldığını, Emevi döneminin yönetimi kabullendirme zihniyetinin eseri…