2500 YILLIK MESELE/TEVRAT’IN DÜZELTİLMESİ MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. 1.) Görüldüğü kadarıyla İsa (as) zamanında muharref Tevrat vardı, peki İsa (as)’ın düzelticilik misyonu yok muydu meselesi. …………. 2.) Kuran indikten sonra ise bir türlü Tevrat’ın düz metnine yönelememe ve Kuran’ın düzelticiliğinin…

ALEMLERİN RABBİ NE DEMEKTİR?

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.. Alemlerin Rabbi ifadesi hakkında açıklamalar.. 1.  İbranicedeki Yhvh kelimesinin Alemlerin Rabbi anlamına geldiğini vurgulayan açıklamalar.. ………. 2. Yhvh kelimesinin (büyük ihtimalle) “Göklerin ve Yerin Rabbi” anlamına geldiğini belirten bir video…

BESMELENİN TEFSİRİ

Besmele’nin Tefsiri hakkında videolar.. 1-Tevratta geçen “Hannun ve Rahum” kelimelerinin “Rahman ve Rahim” anlamına geldiğini vurgulayan bir video. ………………. 2.Tevrat ve Kuran’da “ikra” kelimesiyle “Rahman Rahim” ifadelerine geçiş benzerliği. …………….. 3.Tevrat’ta gelecek peygamber için “bismi/adımla…

TANAH’TAN İŞARETLER YAĞMURU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Yahudi kutsal kitap külliyatı olan Tanah’ta, Yeşaya Kitabı: 7-9. bölümler, Tevrat-İncil-Kuran arasındaki enteresan uyum ve Kuran’ın düzelticiliği, içericiliği, onaylayıcılığı açısından gayet yoğun bir yer olarak dikkat çekiyor. Bu konu hakkındaki açıklamalarımız: