LE AMRÜKE İFADESİ HAKKINDA BİR TEVAFUK

Rahman Rahim Allah’ın adıyla Kuran’da Hicr Suresi 72. ayette “Ömrüne andolsun” diye bir ifade vardır. Bu ifade sadece bu ayette yer alır. Hicr Suresi 72. ayet Kuran’ın başından 1874. ayetttir. Kalan ise 4362 ayettir. Bilindiği…

BURÇLARIN MESAJI-2

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Anlaşıldığı kadarıyla Burçların cehennem ateşini simgelediğini ve onu gerektiren şeylerin arttıkça onların kainattaki görünürlüğünün de arttığını söylemiştik. Bknz.

BURÇLARIN MESAJI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla.. Çağımızda ve günümüzde artan iki şey var. Dünyada zalimlerin ateşle azabı, bunların izlenmesi ve kainattaki ateşin görünürlüğü..