CENNETİN GÖKLER VE YER KADAR OLMASI MEVZUSU

Ayetlerde “genişliği/eni gökler ve yer kadar olan cennete koşun” denilmektedir. (bknz Ali İmran 133, Hadid 21) Normalde “gökler ve yer” ifadesi, hemen kainat olarak anlaşılmalı burada. Yani “cennet, kainat kadardır” Lakin, pek çok müfessir, “eni” ifadesine takılmış, “eni bu kadardır, boyu ne kadar Allah bilir” demiştir. Denilebilir ki bu yaklaşımda cennet ve cehennemin şu anda var olduğu inancının etkisi büyüktür. Çünkü şu dikkat çekiyor ki; “cennet, kainat kadar” denilse, “bu kainat ona çevrilecek o zaman” anlamına doğru gidilir gayet. İşte adeta bundan kaçılmıştır. Çünkü “cennet, cehennem şu anda yok”  diyenler var vs. Ve denilebilir ki, işte o anlayış güç kazanmasın diye ayet buna işaret ettiği halde  “kainat kadardır” demeye pek yanaşılmamış gözüküyor.

Lakin şunu unutmayalım ki, eskiden kainatın bu derece büyük olduğu bilinmediği için “başka yerdedirler” noktasına kolay gidilebiliyordu. Fakat şimdi iyi düşünülmeli. Çünkü insanlarda “neden bunca büyük bir kainat var” soruları oluştu gayet. Tabii bunun çeşitli açıklamaları olabilir, ama bir açıklaması da şu ki “çünkü burada dönecek her bir şey” mantığıdır.

Elbette denilebilir ki, cennet, cehennem metafizik alemlerdir, maddi aleme göre mi açıklayacağız?! Fakat şunu unutmayalım ki, şöyle ayetler var:

Rızkınız da size vaad edilen şeyler de göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki; o, tıpkı sizin konuşmanız/konuştuğunuz şeyler gibi gerçektir. (Zariyat 22-23)

Hayır, kesin bir bilgiyle bilseniz.. Cehennemi mutlaka görürsünüz. Sonra onu çıplak gözle görürsünüz. (Tekasür 5-7)  

Bu ayetlerde cehennemin maddi bir şey olduğuna ve tesbit edilebileceğine çok ciddi işaretler var. Nitekim kainatta nice devasa kara delikler, dev yıldızlar var, cehennem olmayı hakeden nice nesne var. Bunlar günümüzde ilmen görülebiliyor. O zaman niye cehennemi ille metafizik bir şey olarak düşünelim. Sadece “işte şudur” denilemez.

Fakat gelelim asıl soruya; peki cennet nasıl “şu anda olacak” ve nasıl “kainat kadar olacak” o zaman? Elcevab; bir defa bir kaç cennet olduğu belli. Bunların bazısı şu anda var denilebilir. Onlar da görülemeyecek yerlerde. Cennetin büyük bir kısmı ise kıyametten sonra yaratılacak. Ya da tabiri caizse kainat cennete çevrilecek. Nitekim ayette  “O gün, bir gündür ki yer başka bir yere dönüştürülür, gökler de. Herkes, bir ve kahhar Allah’ın tapısında toplanır.” (İbrahim 48)  denilmekte. Görüldüğü üzere ayetler bizi olabildiğince maddi kainat çerçevesinde tutuyor. O zaman çok gerekmedikçe bunun dışına çıkılmamalı deriz.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız