CİN, MÜZZEMMİL, MÜDDESSİR SURELERİ ARASINDAKİ TENASÜB

Peygambere en çok yapılan iftiralardan biri de mecnun, yani cinlenmiş olduğudur. Dikkat çeken şu ki, mushafta, iniş sırasında ilk sıralarda gelen surelerden önce “gök katının korunduğundan” bahseden sureler vardır. Mesela Mülk suresi’nde gök katının korunduğundan bahseder (bknz mülk 5) sonra Kalem Suresi (2. inen sure) gelir. Cin Suresi’nde gök katının korunduğundan bahseder (bknz Cin 7-8) sonra Müzzemmil-Müddessir Sureleri (3,4. inen sureler) gelir. Hatta Kuran’ın nüzülüyle birlikte gök katları korunmaya başlamıştır. Burada bir de şu dikkat çeker ki, mushaf sırasında “bırakın cinlenmişi cinleri irşat etmiştir” denilir adeta. Çünkü Cin Suresi’nde bir grup cin Kuran’ı dinler iman eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 4

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız