DAVA HAKSA İNSAN DA HAKİKATÇİ OLACAK

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Şunu unutmayalım ki; İslam İslam İslam dediğimiz aslında hak ve hakikattir. Mesela ayetlerde şöyle buyurulur:

“Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.” (Zuhruf 78)

“Hak, Rabbindendir. O halde şüpheye düşenlerden olma sakın!” (Bakara 147)

“Doğruyu getiren ve onu doğrulayanlar, işte onlardır muttakiler” (Zümer 33)

Öte yandan, Kuran Levhi Mahfuzdan ve gittikçe daha iyi anlaşılan boyutları var. Özellikle de Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği boyutu var, fakat bunca zaman geçmesine rağmen iyi anlaşılmadığı görülüyor. Yine görülüyor ki pek çok gaybi hakikatler türetilmiş tarih boyunca. Gaybi tasarruf sahipleri, rüyada Peygamberce onaylanan kitaplar vs. Yine mukallitlik ve mezheplere körü körüne ittiba gayet asıl edilmiş.. Çünkü iş anlaşılandan ziyade yaşanan ve tepeden gelen bir şey olarak düşünülüyor. Velakin böyle olmadığı da anlaşılmak durumunda. Çünkü dünyadaki görünür İslam hakimiyeti de gayet gitti. Lakin bu da tesbitlere ve hakikatçiliğe bakıyor. Çünkü “yok o öyle değil” diye anında gerçekleri geçenler ve fırkacılıklar var. Şu halde hakikatçi bir kitle çıkmalı bu işleri düzeltmeli denilebilir. Peki diğerleri nedir? Hesab Allah katındadır. Görünüşte dine uymuş olabilir kişi, fakat hakkı hakikati ne kadar gördü, onayladı, iman işini ne kadar ciddiye aldı? Çünkü ayetlere de iman edilecek ve ayetlerin tefsiri de var, bunların da muhakkak bir önemi var, özellikle de işin hakikatliği noktasında. Bütün bu kriterleri tek tek insanlar özelinde hesabedebilmek zor. Fakat Allah’a zor değil, bunu da bilelim.

Ve şunu unutmayalım dava haksa insan da hakikatçi olacak. Çünkü başka bir ilkeyle bu iş yeterince sağlama alınamıyor.

Bir cevap yazın

*
= 4 + 1