DAVA HAKSA İNSAN DA HAKİKATÇİ OLACAK

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Şunu unutmayalım ki; İslam İslam İslam dediğimiz aslında hak ve hakikattir. Mesela ayetlerde şöyle buyurulur:

“Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.” (Zuhruf 78)

“Hak, Rabbindendir. O halde şüpheye düşenlerden olma sakın!” (Bakara 147)

“Doğruyu getiren ve onu doğrulayanlar, işte onlardır muttakiler” (Zümer 33)

Öte yandan, Kuran Levhi Mahfuzdan ve gittikçe daha iyi anlaşılan boyutları var. Özellikle de Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği boyutu var. Fakat bunca zaman geçmesine rağmen iyi anlaşılmadığı görülüyor. Kainattaki sistemi içericiliği var.. O da yeterince netleşmiş görülmüyor. Yine görülüyor ki pek çok gaybi hakikatler türetilmiş tarih boyunca. Gaybi tasarruf sahipleri, rüyada Peygamberce onaylanan kitaplar vs. Yine mukallitlik ve mezheplere körü körüne ittiba gayet asıl edilmiş.. Çünkü iş anlaşılandan ziyade yaşanan ve tepeden gelen bir şey olarak düşünülüyor. Velakin böyle olmadığı da anlaşılmak durumunda. Çünkü dünyadaki görünür İslam hakimiyeti de gayet gitti. Lakin bu da tesbitlere ve hakikatçiliğe bakıyor. Çünkü “yok o öyle değil” diye anında gerçekleri geçenler oluyor. Sırası değil şu bu.. Şu halde hakikatçi bir kitle çıkmalı bu işleri düzeltmeli denilebilir. Peki bunu yapmayanlar ne olacak? Mecbur mu?.. Şöyle denilebilir. Kuran’ın iyice anlaşılması meselesi bu. Eğer tarih bunun gereğini ortaya koyuyorsa ve tefsir faaliyeti doyurucu cevaplar veriyorsa bu kimin emridir? İnsan bunu iyice düşünmek durumunda. Çünkü malum ki, Kitab’ta bütün bahsedilen imtihanlar adeta hakikatin kabulü üzerine dön dolaş.

Ve şunu unutmayalım dava haksa insan da hakikatçi olacak. Çünkü başka bir ilkeyle bu iş yeterince sağlama alınamıyor.