DE Kİ O ALLAH TEKTİR İFADESİ HAKKINDA, İHLAS SURESİ 1. AYETİN TEFSİRİ

İhlas Suresi 1. ayette “De ki, o Allah bir tektir” denilmekte.  Enbiya 22. ayette ise “Eğer yerde ve gökte Allah´tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş´ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” denilmektedir.

Eskiden kimi toplumlar çeşitli tanrılar icad etmişti ve bu “tanrıların” bazen savaştıklarını iddia ediyorlardı vs. İşte böyle bir şey olsaydı, yer, gök durur muydu demektedir ayet. Beri yandan yakın zamanlarda da herşeye tabiat kanunu, kendiliğinden oluyor, “maddenin istidadı bu” deme gafleti baş göstermiştir. Sistemin varlığı bu defa da “kendiliğinden oluyor” algısına yol açmıştır. Çünkü sebepler zinciri vardır, gayet çözülmüştür vs. Lakin bu zincir, düzenin inceliklerini bize göstermektedir, kendiliğindenliğini değil. Zaten ayette düzene dikkat çekilmekte. Buna göz açılmalı.

Buradaki bir başka sorun ise mananın büyüklüğü ve bunca ayetin/delilin gereği konusudur. İnsanlar mananın büyüklüğüne yatkın olmazsa bunca sebepler zinciri, sistemler vs anlamsız kaçmaya başlar ve “kendiliğinden oluyor” noktasına yakınlaşılır. Buna dikkat..

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız