DEVE İĞNE DELİĞİNDEN GEÇMEDİKÇE İFADESİ, ARAF SURESİ 40. AYETİN TEFSİRİ

 

 

Deve iğne deliğinden geçinceye kadar” ifadesi İncil’de de geçer. Şöyle ki:

İleri gelenlerden biri İsa’ya, “İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?” diye sordu.İsa, “Bana neden iyi diyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var, O da Tanrı’dır.O’nun buyruklarını biliyorsun: ‘Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin.’ ”“Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum” dedi adam.İsa bunu duyunca ona, “Hâlâ bir eksiğin var” dedi. “Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle.”Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi.Onun üzüntüsünü gören İsa, “Varlıklı kişilerin Tanrı Egemenliği’ne girmesi ne kadar güç!” dedi. “Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği’ne girmesinden daha kolaydır.”Bunu işitenler, “Öyleyse kim kurtulabilir?” dediler.İsa, “İnsanlar için imkânsız olan, Tanrı için mümkündür” dedi”Petrus, “Bak, biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik” dedi.İsa onlara şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.” (Luka 18: 18-30)

Kuran’da ise şöyle bir kısım vardır:

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder kötülükten sakınırsanız, Allah size mükâfatınızı verir. Ve sizden mallarınızı (tamamını) istemez.

Eğer sizden onları (tamamını) isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı.

İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer siz Hakk’tan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. (Muhammed 36-38)

Buna göre İsa (as) o kişiden bütün varını yoğunu satmasını istememiş olsa gerektir. Üstelik “devenin iğne deliğinden geçmesi kadar zordur” ifadesi İncil’de “çok zordur” anlamında kullanılırken Kuran’da “imkansız” anlamında kullanılmakta.

Nitekim Araf 42’de şöyle denilir: “İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar -ki biz hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedî olarak kalacaklardır.”

Hasılı buralarda adı konulmamış bir düzeltme var denilebilir.

Peki acaba ona “zekatını ver” mi demiştir İsa (as) ? Araf Suresi’nde ilerideki bir ayette buna dair bir işaret var. Şöyle denilir: “..Buyurdu ki, azabım var, onu dilediğime isabet ettiririm, rahmetim de vardır , o ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle korunanlara, zekatını verenlere ve âyetlerimize inananlara mahsus kılacağım.” (Araf 156)

Yahut sadece “beni izle” mi demiştir ona? Buna yanaşmadığı için mi münkir olmuştur? Nitekim Araf 157’de şöyle der: “Onlar ki, o ümmî peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılmış bulacakları o peygambere uyup, onun izinden giderler ki, o, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar, işte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.”

Bu ifadeler, zamanında İsa (as) için de geçerliydi.
Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız