DEVE Mİ MANA MI? BİR HADİS VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Hadiste iki ayet öğrenme iki deveden daha hayırlıdır, üç ayet üç deveden, dört ayet dört deveden denilmekte.. Eski Araplar için en kıymetli şey deveydi. O yüzden deveyle ölçülmekteydi işlerin değeri. Bu bağlamda iki ayet öğrenmenin iki deveye sahip olmaktan daha hayırlı olması, günümüze “iki arabadan daha hayırlı” diye bile çevrilebilir. O zaman bu tarz göz açmaya da dikkat. Özellikle de hem maddeye hem manaya yolların gayet açık olduğu günümüzde.

Beri yandan bu hadisle çok paralel şu hadise ve hadiseye de dikkat.