“DEVEYE BAKMIYORLAR MI NASIL YARATILMIŞTIR” İFADESİ, ĞAŞİYE SURESİ 17. AYETİN TEFSİRİ

Ğaşiye suresinde “deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratıldı” denilmekte. Bu ve peşine gelen ayetler büyük bir çağrışıma kapı aralıyor. Bir defa; deve, özellikle de çift hörgüçlü deve, görüntü olarak Arapça Allah (ﷲ) yazısını çağrıştıran bir hayvan. Dağlarda da bu özellik var. Ve bir de şöyle bir incelik var ki burada, deve bunu tek olarak sağlarken dağlar bir dizi şeklinde sağlamakta. Ayette de deve tekil, dağlar çoğul geçer. ……

Saniyen; deveden sonra gökten, dağlardan sonra ise yerden bahsediliyor. Deve ve dağlar, Allah yazısını çağrıştırıyor demiştik, lakin sondaki he (ه) harfi eksiktir bu çağrışımda. İşte atmosfer ve yeryüzü, yuvarlak şekliyle bu he harfini en ziyade veren bir şekil. Bir nevi yazıyı tamamlıyorlar yani. Bu da bir işari tefsir olarak dikkat çekici denilebilir.

Antiparantez; dünya atmosferi yerden yükselerek oluşmuştur ve atmosfer için de gök ifadesi kullanılabilir. Ve bu aynen dünya şeklindedir, şöyle ki:

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız