DİN VE BİLİM 1

18441
Peygamberimiz “İlim, Çin’de de olsa gidip alınız” buyurmuştur. Ve Müslümanlar tarih boyunca pek çok bilim adamı yetiştirmiş, tarihe altın harflerle yazılacak icatlara imza atmışlardır. Batı medeniyeti, işte bu miras üzerine adeta gelişmiş ve bugünki haline gelebilmiştir. Bunu insaf sahibi pek çok batılı bilim adamı da kabul etmektedir.

Gerek İspanyadaki Endülüs medeniyeti olsun, gerekse Bağdat, Semerkant, Buhara gibi ilim merkezleri olsun, dünya bilim mirasına azımsanamayacak derecede katkı sağlamışlardır. Hatta günümüz bilim literatürünün temelleri buralarda atılmıştır dersek abartmış olmayız.

Peki biz niye geri kaldık, zaman içerisinde. Pek çok sebebi vardır bunun. İlim ve medeniyetin zenginlikle doğru orantılı olması başta olmak üzere tabii.. Zenginlikle beraber ilim merkezleri de yer değiştirmiştir tarih içerisinde. Bunun da ticaret yollarıyla, ticaret yollarının değişmesiyle doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Tabii Amerikanın keşfi, sömürgecilik vesaire.. Zaman içerisinde İslam toplumlarının eski dinamizmini kaybetmesi de bunda etkili olmuştur. Bir durumu muhafaza psikolojisinin artık hakim olması.. Batı toplumlarının ise kendi içerisinde müthiş bir rekabet sergilemesi, bu sonucu doğurmuştur diyebiliriz. Peki bunun İslam’la bir bağlantısı var mıdır?.. Bunu iddia edenler de olmuştur. Ziya Paşa’nın bu konuda özlü bir cevabı vardır..

İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki
Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı
(Devletin yükselmesine engel olan İslamiyet imiş, önceleri yoktu, bu rivayet yeni çıktı)

Evet, İslam toplumları en gelişmiş toplumlar iken bir zamanlar, şimdi böyle bir iddia ortaya atılabilir mi?… Dediğimiz gibi pek çok sebebi vardır bunun.. Ve belki de -bir medeniyet bilimcisi olan, sosyoloji ilminin de babası sayılabilecek olan İbni Haldun’ un dediği gibi her medeniyet doğar gelişir ve sonunda inişe geçer. Tıpkı insanlar gibi, tabiat gibi.. Zaman içinde bozulmaya uğrar ve çözülür.. İlelebet zirvede kalamaz. En doğru açıklama budur belki de.. Sonra yeni bir medeniyet kurulur. Tarihte hep böyle olmuştur. Ve bu medeniyetler, bir bakıma birbirlerinin devamıdırlar. Çünkü bir miras söz konusudur. Hiçbir medeniyet sıfırdan kurulmaz. İşte tarih ile ilgili boyutu genel olarak böyle işin. Gelelim İslam Dininin ilme verdiği öneme..
Kuranın ilk emri, oku emridir. Sırf bu bile İslam’ın bilime verdiği önem açısından yeterli bir donedir. Allah’ın, Kuranı Kerim’de göklerden, aydan, güneşten, yıldızlardan,bulutlardan, nebatattan, bunların oluşumundan örnekler vermesi ve “düşün- mez misiniz” demesinden dolayı ise; bu oku emrinin her şeyi içerdiğini anlıyoruz. Bilimin de başlangıcı zaten gözlemdir. İşte İslam alimleri bu emir uyarınca yeri, göğü, tabiatıgbil49df3ad749ba6d4fby gözlemişler ve bunlardaki kanunları tesbit ederek bir çok ilmin temellerini atmışlar ya da bu ilimleri bilimsel bir tabana oturmuşlardır. Eskiden bilimler hurafeyle karışık olduğundan, subjektifti daha çok.. İslam bilim adamları ise kanunlara odaklandığından, ki bu Allah’ın varlığını göstermektedir; sayısal ve bilimsel yöntemi hakim kılmışlar ve bu şekilde de pek tabii pek çok buluşa da imza atmışlardır. Tıp, astronomi, matematik, coğrafya gibi çeşitli alanlarda dünyaca ünlü bilim adamları yetişmiştir İslam coğrafyasında.. Sıfır sayısını bulan Harezmi’den, dünyanın kendi etrafında dön düğünü Galile’den yüzlerce yıl önce söyleyen Biruni’ye, çubuklu güneş saatini bulan Cabir bin Eflah’tan, 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren Zehravi’ye.. Wrigt kardeşlerden 1000 yıl önce bir uçak yaparak uçan Abbas bin Firnas’a..
Evet, hastalıklara küçük canlıların sebeb olduğu bilgisinden, atomun parçalanabileceği ve bunun bir şehri yok edebilecek bir enerji açığa çıkaracağı bilgisine, yerçekimine, dünyanın çapının hesaplanmasına, daha “keşfedilmeden(!)” Amerika’nın, Antartika’nın haritasının çizimine kadar hayret verici zirveler barındırır İslam medeniyeti..

İşte bütün bu bilgiler kitaplarla, Endülüs yoluyla, batıya geçmiş ve batı medeniyeti bu temeller üzerine kurulmuştur. İbni Sina’nın, İbni Rüşd’ün ve daha pek çok alimin, felsefe, kimya, optik, tıp, matematik, coğrafya, astronomi vesaire alanındaki eserleri yüzyıllarca Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur.

Bu arada üniversite, rasathane gibi unsurlar da doğudan batıya transfer olan şeylerdir.İlk üniversite, Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün Bağdat’da kurdurduğu Nizamiye medreseleridir. İlk üniversitenin Harran Üniversitesi olduğu da söylenir. Rasathane İslam medeniyeti için vazgeçilmez bir unsurdur. Tabii İslam medeniyetinin temel farkı; bilime, Allah’ın büyüklüğüne öncelikle, aklın iknası ve teslimiyeti noktasında bakmasıdır. Bu yüzden de ulaşılan bilgiler insanın yeryüzündeki hakimiyeti anlamında kullanılmamış, gerektiği kadar kullanılmıştır. Batı medeniyeti ise işi tamamen bu noktaya endekslediğinden tabiatın dengelerini gözetme noktasında son derece pervasız olmuştur. Günümüzdeki sorunlar ortada.. Denizlerin, havanın kirlenmesi, küresel ısınma vesair.. İnsanları katletmesi, sömürmesi ise zaten başlı başına bir mesele..
Ve bütün bunlardan dolayı da gayet tabii; maddi ilerleme gelişme, mutluluk değil adeta mutsuzluk doğurmuştur. İnsanlığa mutluluk getirdikleri, kendileri tarafından bile iddia edilmemektedir. Şimdilerde ise gitgide teknolojinin esiri olan bir insan..
Zamanımızda artık bu bilim anlayışı mecburen gözden geçirilmekte ve tabiatı, insanı gözetme hususu gittikçe öne çıkmaktadır. Hatta sonuç olarak şunu desek bir abartı olmaz herhalde bütün bunlardan sonra.. İslam medeniyeti geri kalmamış, Batı medeniyeti “çok ileri gitmiştir.”

im1305eh3

6 Ağustos 1945 sabahı ilk atom bombası Enola Gay isimli bir bombardıman uçağı ile Hiroşima’ya atıldı. 3 gün sonra 9 Ağustos’ta Nagasaki’ye atıldı. Yüzbinlerce insan öldü, sakat kaldı..

a82e9e5476

Cabir bin Hayyan (M. 721-805) “Maddenin en küçük parçası olan “el-cüz’ü la yetecezza” da yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom parçalanabilir. Parçalanınca da öyle büyük bir güç oluşur ki bir anda Bağdat’ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allahü Teala’nın kudret nişanıdır.”

One thought on “DİN VE BİLİM 1

  • 23/03/2011 tarihinde, saat 13:13
    Permalink

    ÇÖZÜM İTTİHADI İSLAM TÜRK-İSLAM BİRLİĞİDİR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız