DOĞRU YOLU GÖSTERMEK ALLAH’A AİTTİR İFADESİ HAKKINDA

Nahl Suresi 9. ayette şöyle denilir: “Doğru yolu göstermek Allah’a aittir…” Bu ifade biraz kritik. Çünkü öncesinde adeta bugüne dair bir anlam vardır. Şöyle ki:
“Hem kendilerine binesiniz hem de zinet olsun diye atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratır.” (Nahl 8)
“Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah dileseydi sizin hepinizi hidayete erdirirdi.” (Nahl 9)

Dikkat edilirse günümüzde “daha nice şeyler yaratır” anlamı biraz öne çıkmış durumda. Çünkü insanlar arabalara, uçaklara biniyor vs. Her ne kadar arabayı, uçağı insanlar icad etse de, denilebilir ki insanı yaratan Allah, ona ilham eden Allah, herşey izniyle olan Allah vs dolayısıyla yaratma da O’na izafe edilebilir. O yüzden sonraki ayetteki “doğru yolu göstermek Allah’a aittir” ifadesi daha bir kritik oluyor. Çünkü günümüzde yol, iz de karışmış vaziyette. Fakat Kitab’a iyi yöneliş işi netleştirmekte denilebilir. Burada da tefsir gayet devreye giriyor. Ama tefsiri yapan insanlar değil mi? Elcevab; o, o bağlamda oluyorsa bu da bu bağlamda olacaktır. Ve elbet biraz parantezli.. Burada dikkat edilmesi gereken, mana mı keşfediliyor, uyduruluyor mu noktası..

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız