EĞER ALLAH İNSANLARI HEMEN CEZALANDIRSAYDI MEVZUSU

Fatır 44 ve 45 şöyledir: “Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş, görmezler mi? Onlar, bunlardan daha kuvvetliydi.. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah’ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz ki O, pek bilendir, güç yetirendir.
Eğer Allah insanları, kazandıkları dolayısıyla yakalayacak olsaydı, onun (yerin) sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Ne zaman ki süreleri gelir, herhalde Allah kullarını hakkıyla görendir.” (Fatır 44-45)

Fatır 5. ayette ise şöyle denilir: “Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah´ın vadi haktır; öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın aldatıcı, Allah ile/hakkında sizi aldatmasın. (Fâtır 5)

Hasılı, Allah’ın cezası vardır.. ama niye gelmedi, niye olmadı, şuna oldu buna niye olmadı, demek ki bende sorun yok gibi işi bozucu mantıklara değil hikmete ve ibrete odaklanmalıdır.

 

Bu arada tehditler ve işin yerine gelmesi hiç beklenmedik şekilde olabilir. Şöyle ki:

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız