ELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN NE DEMEKTİR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Rabbül Alemin ifadesi biraz yoğunlaşmak gereken bir ifade. Hatta gayet.. Rabb kelimesi, “efendi, sahip” demek, alemin kelimesi ise biraz ayrıntılı izah gereken bir kelime. Öncelikle, “alemin” kelimesi alet ismidir. Türkçe olarak “bilme araçları” gibi bir anlama gelmektedir. Öte yandan, ye-nun, vav-nun harfleri, Arapça’da akıllı çoğul yapmakta kullanılır. Alem kelimesinin normal çoğulu avalim’dir. Fakat kelime alemin şeklinde akıllı çoğul yapılmış. Bu yüzden alemin ifadesi, insanlar ve cinler olarak ya da insan, cin ve melekler olarak tefsir edilmiştir. Hatta ayetlerdeki kullanıma bakarak “sadece insanlar” da diyebiliriz. Bu kelimeyi direkt alem kelimesinin kuralsız bir çoğulu olarak alırsak da “çeşitli canlı, cansız alemler” diyebiliriz. Bütün buralarda ise; insanın alemleri düşünerek “bilinecek varlığı bilmesi” ve hamd etmesi gereği vurgulanmış oluyor.

Saniyen; Tevratta YHVH diye bir ifade vardır. Kuran’da Alemlerin Rabbi ifadesinin geçtiği yerlerde Tevratta bu ifade var. Yahudiler bu YHVH adını Allah’ın gizli ismi saymışlar, okunmasını zorlaştırmışlar, hatta zamanla okunuşunu unutmuşlardır vs. Tesbitimize göre bu ifade “iki şeyin Rabbi” anlamına gelmektedir. Çünkü İbranicedeki HA Arapçadaki EL takısı gibi bir şeyi belirli yapmak için kullanılır, dolayısıyla H V H kısmı, başlangıç harfleri açısından, “bir şey” ve “bir şey” anlamına gelmiş olur. Y harfiyle başlayan ve Rab anlamına gelen bir kelime görmedik ama bunun zamanında (hatta belki de halen) olduğu anlaşılıyor. İşte bu YHVH ifadesi de kuşatıcı, düşündürücü bir Rab anlamını veriyor. (ayrıca bknz Şuara 23-29) Yine İbranice’de HalluYah diye bir ifade var. Bu ifade “YHVH’i övün” gibi bir anlama geliyor. Bizdeki Elhamdü Lillahi Rabbül Alemin ifadesini andırıyor. Burada da YH kısmı var sadece. Yani; iki şey, bir kelimede de ifade edilebiliyor. Alemin kelimesi de böyledir.

 

Konu hakkında bir açıklama 1

 

Konu hakkında bir açıklama 2

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız