ELİF LAM RA NE OLABİLİR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Elif Lam Ra 10, 11, 12, 14 ve 15. surelerin başında geçer. Bunlar Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim ve Hicr sureleri.

Burada bir konuyu belirtmekte fayda var. Yunus Suresi’ne kadar Tevrat ve İncil kelimeleri Kuran kelimesinden çok daha fazla geçiyor metinde. Yunus Suresi ile birlikte uzun süre Tevrat ve İncil kelimeleri geçmiyor. Öte yandan; Yunus ve Hicr surelerinde 3’er defa, Yusuf Suresi’nde 1 defa Kuran kelimesi geçiyor. Hasılı bu ElifLamRa bloğu Kuran kelimesinin en çok geçtiği sureler değil ama Kuran kelimesinin göze geldiği sureler.

Beri yandan icazul Kuran’ın öne çıktığı sureler bunlar. Yunus suresinde 1 suresinin benzerini getirin denilir, Hud suresinde 10 suresinin benzerini getirin denilir.

Bu genel durum; Elif Lam Ra’nın ElQuran olduğunu düşündürüyor.

Nitekim, ayrıca Kaf diye hurufu mukattaa vardır, Nun diye hurufu mukattaa vardır. Onların bunu tamamladığı düşünülebilir.

Burada dikkat çeken ElifLamRa bloğunun altı sureden oluşması (10-15. sureler arası, arada 13. sure, başında ElifLamMimRa geçen Rad Suresi) ve ElKuran kelimesinin de altı harften oluşması.

Bir başka dikkat çekici nokta, ElifLamRa’nın (tekrar edilen Elif dahil) ElKuran kelimesinin dört harfini içermesi ve iki harf kalması. Onlar da Kaf ve Nun. Ayrıca ElifLamra’larının üçünün bir arada ikisinin bir arada olmasına ve aralarında “onlardan sayılabilecek” EliflamMimRa olmasına da dikkat.

Ayrıca ElifLamRa Errüsül ElifLamMimRa ise ElMürsel olabilir. Çünkü ElifLamMimRa’nın geçtiği Rad Suresi’nde Peygamber ismi ve kıssası yok, diğerlerinde var. Öte yandan ElifLamMimRa da “sen gönderilmiş değilsin-leste mürsela” dedikleri geçiyor. Halbuki gönderilen olduğu vurgulanıyor. Hem böylelikle eksik tuğla gibi arayı doldurmuş oluyor bu sure, Peygamberimizi temsilen..

KONU HAKKINDA VİDEO AÇIKLAMA

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız