“EN BÜYÜK KOZ” MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bilindiği üzere Kuran son vahiydi ve buna iki türlü bakılabilir; bir, dinin tamamlanması nimeti şeklinde bir de şöyle bakılabilir.

Bir gün Hz Ebubekir, Hz. Ömer ’e:

“Haydi Ümmü Eymen’e gidelim. Daha önce Rasûlûllah’ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim” dedi. Birlikte Ümmü Eymen (r.anha)’in evine gittiler. Yaşlı kadın, onları görünce ağladı. Hz. Ebubekir ve Ömer (ra) ona:

“Niçin ağlıyorsun? Resûlûllah’ın Allah katında olması daha hayırlıdır” deyince,

“Ben Rasûlûllah’ın Allah katında olmasının daha hayırlı olduğunu bilmediğim için ağlamıyorum. Ben, gökten vahiy kesildiği için ağlıyorum” dedi. Onun bu sözleri Hazreti Ebubekir’le Hazreti Ömer’i de ağlattı.(Müslim, Fezailu’s-Sahabe 103)

Son vahiy dediğimiz zaman işte böyle bir durumdan da bahsediliyor hasılı. Elbette Allah var, O’na dua edilir, yarattıklarına bakılıp hatırlanır, ayetleri okunur. Ama taze bir haber gibisi yoktur.

Öte yandan; çağımız hem vahiy döneminden gayet uzaklaşılmış hem vahiy “gerçekliğinden” gayet uzaklaşılmış bir zaman. Bütün bu çerçevede insanlarda mana cihetinde büyük bir kopuş ve dünyaya sarılışlar var. Yine dikkatimizi çeken, özellikle zamanımızda anlaşılan bir Kuran’ın Tevrat ve İncil’i içericiliği, düzelticiliği mevzusu var, yeni yeni farkedilen.. Bu mevzu büyük ölçüde yeni ulaşılan bir boyut olduğundan bir tür tazelik taşıyor, altını çizelim. Ve bir de tarihi de açıklayan boyutları var, bugüne niye gelindiğine kadar herşeye mana dolduran bir tarafı var, zaten Kuran’ın iyice anlaşılmasını sağlayan boyutları var.. Mana cihetindeki kopukluğu acaip tamir edecek bir damar yani vs. Lakin bekleniyor da bekleniyor. Peki niye? Belki türlü evham, işin büyüklüğü, alışılmamışlığı sebebiyle ya da başka derin sebepler..

Ama; maddecilikten, dünyacılıktan yakınılıyor.. Dünya ihya olmalı mı; olmalı deniliyor. Peki en büyük koz kullanılmadan nasıl olacak o?!

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız