EN TEMEL MESELE-KURAN’IN YORUMU MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Batı medeniyetinin gelişmesi ve İslam dünyasına emperyalizmini yöneltmesi sonucu 150 yıldır Alemi İslam’da devam eden iki süreç belirdi. Batı emperyalizmi ve Kuran Hakikatine dönüş süreçleri.

………

Çünkü Batı emperyalizmi sürekli İslam’ın geriliğe sebep olduğu tezini vurguluyordu, görünüşte de olan buydu. Lakin o değildi, gelenekti asıl mesele. Velakin, geleneği aşarak nasıl İslam’dan bahsedilebilirdi? Bunun çözümü ise Kuran Hakikatine dönüş idi kısaca.

…….

Ama orada da şöyle bir problem vardı, Kuran Hakikatinin bugüne ne dediği meselesi?.. Ve bunu kimin neye dayanarak ortaya koyacağı?..

…….

Burada tarihselcilik bakış açısı çıktı öncelikle; ayetler, şekil olarak o güne, öz olarak ise bugüne hitap etmekteydi ve akıl yoluyla bugüne hitaplar bulunacaktı. Açık söyleyelim bu fazla tutmadı. Çünkü işine gelmeyen herşeyi değiştirme imkanının önünü açıyordu bu, acaip zorlama yorumlarla karşılaşılıyordu. Ve sen Resül değildin, nasıl bu kadar belirleyici olabilirdin?

…….

Üstelik bu bakış açısı kaderi de reddediyor ve iradeye çok aşırı anlam yüklüyordu. Bu yüzden de gelenek eleştirisi de çok sertti.

………..  

Ve bizce bu yüzden gelenek eleştirisi saptı ve İbni Teymiyye, Selefilik gibi “nakilci” yerlerde kümelendi ve tam tersi bir sonuçla neticelendi iş. Hatta buna şiayı da ekleyebiliriz. Öte yandan ise “geleneğin daha doğru olduğu” gibi bir izlenim oluşturdu, en azından geleneği yeterince eleştirememe durumları oluştu.

…………..

Peki ne olması gerekiyordu? Olması gereken, Kuran’ın Levhi Mahfuz’dan geldiği gerçeğine atıf ve bugüne hitabını da buna dayandırmaktı. Herşeyi içeren bir Kitab olduğuna göre bugüne hitabı olmalıydı ve bu ipuçlarından, bağlantılardan çıkarılmalıydı. Bunlar keşfedildikçe ortaya konulmalı, insanlar da bakıp değerlendirmeli. Böyle böyle “bugünün hakikati” ortaya konulmalı.

……………

Yani; nihayetinde yorum sözkonusu olsa da dayanakları ikna edici olmalı. Ve adeta bir Resüllük iddiası olmamalı böylelikle. Ve gelenek eleştirisi de kader vurgusundan dolayı daha hafif olmalı.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız