EN VERİMLİ NOKTA MESELESİ

İnsanların yakini iman mevzularına aşırı bir uzaklığı dikkat çekiyor. Denilebilir ki; kimisi fırkacılıklardan kaynaklanıyor bunların, kimisi dünyacı olmak isteğinden, kimisi “bu tutmaz” kaygılarından belki, kimisi de “bu hazır işi bozar” kaygılarından. Çünkü yüzeysellikle işi götürebileceğini düşünenler var, derinlikler insanları bireyselleştirir vs. Ondan dolayı kaçılmalıdır.. Bakınız türlü türlü sebep esbab. Burada iman denilen şeyin elle tutulur gözle görülür bir şey olmaması işi her tarafa çekiyor adeta. Lakin şunu farketmeliyiz ki iman edilecek şey Kuran ve onun da delilleri belli oranda tesbit edilebilir ve edilmelidir. Çünkü ona iman kadar işi düzeltecek bir şey yoktur. Bu deliller biraz derinlikler içeriyorsa ve bundan kaçılmışsa da işlerin düzeltilmesinde öncelikli mevzu bunların tamamlanmasıdır. İş zaten Allah’ındır, burada bizim yapacağımız işteki en verimli noktayı görüp ona yoğunlaşmak. Zaten kaderin yönlendirmesi de tam bu şekilde, gördüğümüz. Çünkü ille de “deliller” diyor adeta kaderin akışı.. Denilebilir ki peki neden iş yürümüyor. İşin açıkçası bizim gördüğümüz; işgüzarlıklardan..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız