EYYÜB KİTABINA BİR DİĞER CEVAP: ANKEBUT SURESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Hristiyan ve Yahudilerin kutsal kitap serilerinden birisi de Eyyub Kitabı’dır. Bu kitapta Kuran’da kısaca sabrı ve Allah tarafından sıkıntılardan kurtarılışı ile işlenen Hz Eyyub’dan uzun uzun bahsedilmektedir.

Lakin bu kitapta dikkatleri çeken Eyyub’un Tanrıyı suçlayan, isyan dolu sözleridir. Bknz

Kuran’da ise Eyyub’un sabırlı olduğu vurgulandığı için bu sözlerin de en azından böyle olmadığı anlaşılıyor.

 

Kuran’da ve Tevrat’ta Hz Eyüb

 

Fakat bir dikkat çeken şey daha var: Kuran’da geçen Ankebut-örümcek kelimesi Tevrat’ta iki yerde geçiyor, bunların birisi Eyyub Kitabı’nda. Tevrat’ta da ankebuta yakın bir kelime akkabiş kelimesi kullanılmış.

 

Ve bu ankebut kelimelerinden Eyyub Kitabı’ndaki kullanılış olarak Kuran’dakiyle aynı. Lakin; söz, Eyyub’a akıl veren bir arkadaşının sözü olarak geçmekte.. Şöyledir (tercümenin bir kısmı tarafımızdan yapılmıştır)

Tanrı’yı unutan herkesin sonu böyledir, Tanrısız insanın umudu böyle yok olur. Onun güvendiği şey kırılır, dayandığı ise bir örümcek evidir. Evine dayanır ama ev ayakta duramaz, ona sarınır ama ev taşımaz. [Eyyub 8: 13-15]

Kurandaki ise şöyle:

Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanaksızı ise şüphesiz örümceğin evidir. Keşke bilselerdi! [Ankebut 41]

Neredeyse Tevrattakinin ilahi vahiy olduğunu vurgulayacak bir benzerlik var yani. Lakin muharref Eyyub Kitabı’nda Allah güya ona akıl veren arkadaşlarını değil isyankar sözler eden Eyyub’u haklı buluyor. Bunun böyle olamayacağı vurgulanmış oluyor yani burada bir kez daha. Peki Eyyub Kitabındaki o sözü aslında kim söyledi? Eyyub mü? Belki de.. Bu belirtilmiyor Kuran’da hatta Ankebut Suresinde Eyyub adı dahi yok. Fakat Eyyub Kitabına bir cevap içerdiği de net. Çünki sure bir defa şöyle başlıyor: İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? (Ankebût 2)

Peki neden bunca örtük denilebilir. Elcevab; her konu böyle değil ama böyle konular da var. Bu da buna örnek denilebilir..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız