EZBERE ALINAN DİN

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Hakikat ezbere alınabilir mi? Ezber hakikat olabilir mi? Bu sorular çok mühim; çünkü en ezbere alınan şey olan din, en yüce, en zor hakikattir aynı zamanda.

O halde bu işte gayet büyük bir problem var.

Hakikat doğru cevapları değil, doğru soruları bulmaktır önce ve sonra da cevaplara ulaşmak. Düşünmektir, akletmektir, anlamaya çalışmaktır. Ezber ise bunların hiçbirini içermez, sadece alınır. Peki “hakikat yolculuğu içermeyen” bir hakikat olabilir mi? Sadece cevaplar, işte bu kadar.

İşte dini biraz da masala çeviren süreç budur.

Aslında öyle değildir, velakin hep buna indirgenmiştir, daraltılmıştır. (Kuran’ı biraz anlamaya çalışan insan bunu hemen farkeder) İmanın şartlarını öğrenmek=İman, İslamın şartlarını öğrenmek=İslam olmuştur. Lakin pek öyle olmadığı da günümüzde gayet anlaşılmakta. O yüzden işin temelinin bir “hakikat yolculuğu” olduğu artık hatırlanmalı. Allah, dini bu yolculuğa çıkmayalım diye değil, o yolculukta şaşırmayalım diye göndermiştir. Çünkü o yolculuğa çıkmayanın “en yüce hakikat”le ne işi olur zaten?

Lakin din dünyevi olarak da gayet işlevsel bir şeydir, güç, otorite kurmak açısından olsun, huzur ortamının sağlanması açısından olsun. Ama bu bakış “ezber ağırlıklı din” ister aynı zamanda. İşte mesele dinin bu bakış tarafından insanlara verilmesi meselesidir. Bu değişmeli artık.

Youtube Hesabımız