FAKAT İNSAN ÖNÜNDEKİNİ İNKAR ETMEK İSTER İFADESİ, KIYAMET SURESİ 5. AYETİN TEFSİRİ

Kıyamet Suresi’ndeki yüksek belağatli 5. ayette iki anlama gelen ifadeyle hem bir durum hem sebebi belirtilir. O da kıyametin inkarı ve sebebidir. Denilir ki; “Fakat insan önündekini inkar etmek ister/ilerisini günahla geçirmek ister.” Ayetteki liyefcüre ifadesi tefsirlerde “inkar etmek, günaha dalmak” gibi anlamlandırılmıştır.

Yani kıyameti inkar etmek ister, çünkü günah üzere devam etmek ister kişi. Yahut da bir fırsat çıkınca dalacaktır.. O halde kıyameti olabildiğince görmemelidir, inkar etmelidir. Kıyamete inansa böyle olamaz çünkü. En azından rahat rahat böyle olamaz.. Kıyamet Suresi’nin başında ise yine buna dair bir ipucu vardır. “Kıyamet gününe andolsun. Ve kendini kınayan nefse andolsun” (Kıyamet 1-2) Burada hakikat ile kendini kınayan nefs arasında bir bağlantı kurulması dikkat çekiyor. Çünkü hakikatin inkarı, aslen akli mantıki bir inkar değil, nefsi özellikleri ağır basan bir inkardır. O yüzden de hakikate gelme salt akli mantıki bir durum değil nefsin eleştirisine de bakar.

Beri yandan, “önündekini inkar etmek ister/ilerisini günahla geçirmek ister” ifadesi, günümüzde gayet çetrefil bir hal aldı da denilebilir. Çünkü aslen rasyonalizm denilebilecek deizmvari, liberalizmvari yaklaşımlar adeta hak hakikat olarak gösterilebilmekte. Gelenekteki bir takım yanlışlar eleştirilmekte ve sonrasında buraya çıkılabilmekte. O ise işi “hevaya bir adım” noktasına getirebilmekte. Örneğin Hindistan’da çıkan Kuraniyyun akımı işi tamamen “modern akla” uydurmayı gaye edinmiş vaziyette. Bu ise görünüşte bırakın inkarı, asıl hakikatçilik havasına bürünebilmekte. O yüzden işin ahirete imana, maneviyyata çıkıcılığı iyi düşünülmeli, bakılmalı, vesselam. Yine akli delillerden kaçıcı ezbercilik de bu çerçevede görülebilir. Çünkü o da en azından tek başınayken rahat hareket ettirir..

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız