FATİHA SURESİNİN MEALİ ÜZERİNE 2

Fatiha suresinin sonunda Yahudi ve Hristiyanlara işaret edildiğini söylemiştik. Bu konu bizim yorumumuz değil tefsirlerde geçer. Lakin bizim yorumumuz da budur.

Peki ama neden Yahudi ve Hristiyanlar, Ehl-i Kitap, Fatiha Suresinde kapalı olarak verilmektedir. Her yerde isimleri zikredilirken burada zikredilmemektedir. Bu da çok önemli bir meselenin kapısını açmakta kanımca. Şöyle ki

Öncelikle Peygamberimiz der ki.

Ebu Said Elhudri (ra) diyor ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Karış karış, adım adım sizden öncekilerin izinden gideceksiniz! O kadar ki bir keler deliğine girseler yine izleyeceksiniz. Dedik ki: Ya Resulullah, bizden öncekiler Yahudiler ve Hıristiyanlar mıdır? Buyurdu ki: “Ya kim?”

Ve işte bu hadisle birlikte Kuranın evrensel yönü de iyice ortaya çıkmış oluyor. Çünkü Kuran bize “isimlere odaklanmamızı, eylemlere işin özüne odaklanmamızı” söylemiş oluyor bu şekilde. Fatihada, daha işin başında, Yahudi ve Hristiyanlara “isim vermeden” işaret ederek.. Çünkü bu önsözdür, tabiri caizse asıl burada isim verilir. Yani bize demiş oluyor ki Kuran; Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayetleri; işte onlar! Yazıklar olsun! diye değil ille de. Her bir ayette ne yapmamanız gerektiğini görmüş olarak da okuyun. İşe odaklanacağız isimlere değil.

Artı, Peygamberin hadisine dönersek, bu hadis ayrıca “ileride Kuranın okunacağını belki ama anlaşılmayacağını da” söylemiş oluyor dolayısıyla, dikkatimizi çeken. Ya da isimlere odaklı anlaşılacağını. Çünkü aksi takdirde Yahudi ve Hristiyanların yoluna gitme olayı olmazdı. Bu kadar okunurken Kuran.. Ve nihayet bu hadis bize yine dolaylı olarak “ileride böyle böyle bir durum olacak, o vakit Kuranı düzgün anlamaya yönelin” de demiş oluyor en mühimi.

Tabii bütün bunlar işin kader boyutunu da vurguluyor lakin Fatihanın bugüne hitabı adeta geçmişten daha fazla düşündükçe. Bunu görüyoruz ve Fatihanın niye ilk sure olduğunu anlıyoruz adeta. Bilindiği gibi Kuran iniş sırasına göre tertip edilmemiştir.

Öte yandan Fatihanın Kuranın bir önsözü olduğu düşünüldüğünde lakin Kuranı okuduktan sonra ancak Fatihayı anlayabileceğimiz gerçeği de Kuranın bir başka mucizesi olarak dikkatimizi çekiyor. Çünkü Kuran “çok okunan kitap” demektir.

Peki gelelim, nedir bu Yahudi ve Hristiyanların özellikleri. Elbette ayetler okunmalı ayrıntılı bir şekilde görülmeli. Ama baktığımızda Yahudilerin maddiyatçılığı, küçük uyanık hesapçılığı, işine gelmeyen gerçeklerden hoşlanmamaları, onları değiştirmeleri hep ön plandayken Hristiyanların ise yine hakla batılı katıştırmaları ve en mühimi Peygamberlerini ilah edinmeleri durumu ön planda. Demek ki bu konularda çok dikkatli olacağız. İşin özü..

Ve tabii çokça anlayarak, anlamaya çalışarak okuyacak..

………………………………………