ana sayfa > KUR'AN ARAŞTIRMALARI > FATİHA VE ZEHRAVEYN-ÖNSÖZ

FATİHA VE ZEHRAVEYN-ÖNSÖZ

Pazartesi, 15 Guc 2016 yorum ekle yorumlara git

Bir süredir hazırlamakta olduğumuz “Kitabın Meseleleri 1-Fatiha ve Zehraveyn” adlı, Fatiha, Bakara ve Ali İmran meal ve tefisiri çalışmasının halihazırdaki önsözü. Fikir teatisi amacıyla yayınlıyoruz.

………..

 

Video açıklamalar için bknz.

 

……….

Taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

Çok acıyan, Pek acıyan, Allah’ın adıyla..

Hamd, (akıllı) alemlerin Rabbi’ne.. Elçimiz Muhammed Mustafa’ya ve ehline selam olsun..

 

LEVHİ MAHFUZ VE TARİHİ MİSYON

Her devrin bir adı vardır, olmalıdır ve bunu biraz da o devirde yaşayanlar bulmak durumundadır. Özellikle de bir daha Peygamber gelmeyeceğine göre. Çünkü o ada göre harcanacaktır enerjiler. Onun için de belki de en mühim bir şey.. Tarihe dönüp bakarsak; denilebilir ki, bu, ilk dönemlerde kıraat, fıkıh, hadis gibi ilimlerdi, çünkü muamelatta nesh vardı, bekleyen fetvalar vardı, yazı ve hareke meselesi vardı, çözülmesi gereken meseleler bu yöndeydi. Ayrıca kelam idi; kader meseleleri, teşbih meseleleri çözülmeliydi. Daha sonra ise felsefe ve tasavvuftu, varlık ve varoluş meseleleriydi. Sonra ise tefsir.. Çünkü birikimin toparlanması gerekiyordu ya da haçlılar, moğollar vs.. bir diriliş gerekiyordu. İşte şimdi de; bize göre devrin adı “ilmi iman”dır, “Kuran’ın Levhi Mahfuz boyutunda anlaşılması”dır. Hiçbir devirde Kitab ve malumat insana bu derece yakın değildi çünkü. Öte yandan, gayet bir diriliş gereken zamandayız. Kader, zorunluluk ve imkanlar noktasında bu işin adını böyle koymuştur bize göre. Kainat keşfedilmiş ve aklı temsil etme iddiasında bir medeniyet oluşmuş, öbür yandan ise İslam inancına karışımlar olmuş, Müslümanların gerçeği ve aklı temsili problemli hale gelmiş. Bu noktada bir çıkış olmalı.

Biz bu çıkışı öncelikle tarihte pek farkedilmeyen ya da çeşitli sebeplerle yönelinmeyen Kuran’ın Tevrat ve İncil’i ince düzelticiliğinin vurgulanması ve dolayısıyla Levhi Mahfuz algısının güçlenmesine bağlı görüyoruz.

…….

Tags:
  1. şimdilik yorum yok.

*
= 5 + 8