FELEK’İN İKİ ANLAMI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Felek kelimesinin yörünge/çark bir de çıkrık anlamı var. Birinci anlamıyla “herşey yörüngede dönüyor” diyoruz, lakin ikinci anlamının da yeri var gördüğümüz.Burada felek kelimesinin iki anlamına (yörünge/yuvarlak çark, çıkrık) ve “yüzerler” kelimesine dikkat. “Yüzerler” meselesinin önemi şu ki; felekin onları götürmediğine dikkat çekiyor, çünkü eskiden öyle inanılırdı.

“Hepsi/herbiri bir felekte yüzerler” ifadesi iki ayette geçiyor. İlkinde herşey dönüyor diyebiliriz, fakat ikincisi kritik. Çünkü Yasin Suresinde geçen anlatıda açıkça “görünen ay”dan ve onun en nihayetinde aldığı şekilden (hilalden) bahsediyor. Bu aslında onun feleğine de işaret. Gece ve gündüzün dünya ekseninde yüzüşü de dünya feleğine işaret. Güneşin de kendisi için karar kılınan yere aktığı belirtiliyor. Hepsinin feleğine işaret edilmiş oluyor. Lakin “güneşin aya yetişmesi gerekmez, gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez” ifadesi, işi görünen ay ve güneş noktasına kitliyor gibi. Tabii; ay hem dünyanın etrafında hem güneşin etrafında döndüğü ve hem güneşin rotasında gittiğinden aralarında en çok yol alandır ve “güneşin aya yetişmesi gerekmez” ifadesi oraya da yontulabilir. Fakat “geceye de gündüzü geçmesi gerekmez” lafzı işi dünya çevresine çekiyor gayet. Peki bu görünen durumdaki felek ve yüzme işi nedir? Bu önbilgilerden sonra şu iki videoda meramımızı anlatalım.

Bir cevap yazın

*
= 3 + 4