FETİH SURESİNİN TEFSİRİ VE MUCİZE YÖNÜ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Tarihte, Hicri 6. yılda Müslümanlar Peygamberimizin gördüğü bir rüyadan, Mekkede hac yapılacağı sonucunu çıkarıp umre için yola çıkarlar. Binbeşyüz kişilik bu grup Hudeybiye denilen bölgede Mekkeli müşriklerle bir antlaşma imzalar ve geri döner. Fetih Suresi işte böyle sıkışık bir zamanda nazil olmuştur. Ayette ise denilmektedir ki: Muhakkak ki, biz sana apaçık bir fethi açtık. [Fetih 1]

Nitekim o zamana kadar müslümanların ciddi bir fethi sözkonusu değildi, savunma savaşları yapılmıştı. Fakat hemen sonrasında Hayberin fethi gerçekleşir.Ayette denilmekte ki:

Andolsun o ağacın altında (Hudeybiye’de) sana bey’at ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.

Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin. [Fetih 18-20]

Hayberde pek çok ganimet de elde edilmişti.

Öte yandan denilmektedir ki;

Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz, ama Allah’ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah herşeye kâdirdir. [Fetih 21]

Yine denilmektedir ki;

Siz ganimetleri almak için gittiğinizde (umreden) geri kalanlar: “Bırakın biz de arkanıza düşelim.” diyeceklerdir. Onlar, Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size: “Bizi kıskanıyorsunuz.” diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

A’rabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağırılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. [Fetih 15-16]

Burada açıkça İran, Bizans gibi toplumlara karşı savaşlar ve fetihler müjdelenmiştir.

Şu ayette ise Mekke’nin fethi ve Heyber’in fethi müjdelenmiş..

Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğruladı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.[Fetih 27]

Dolayısıyla surenin girişinde de Mekke’nin fethi müjdelenmiştir. Nitekim, Nasr 1. ayetteAllah’ın yardımı ve fetih geldiğinde..” denilmektedir.

Fetih 28-29’da ise işin çok büyüyeceği ve dünya hakimiyeti bildirilmiş.

Sonuç ise şu:

Görüldüğü gibi bu, tarihte eşine nadir rastlanan bir fetih dizisi. Hem hiç beklenmeyen, o zamana kadar tarih sahnesinde bir ağırlığı olmayan bir millet tarafından.. Hem diğer hızlı fetihler gibi hızlı çözülüş de yaşamadan, kalıcı bir şekilde.

 

KONU HAKKINDA AÇIKLAYICI VİDEOLAR

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız