FIRKACILIK VE FITRAT-RUM SURESİ 30. AYET MEAL VE TEFSİRİ

Rum Suresi 30. ayette şöyle denilir: “Yüzünü hanif (Allah’ı birleyici, meyyal) olarak dine çevir. Allah’ın insanları üzerine yarattığı Allah’ın fıtratına.. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.”

Sonra 31.ayette, bu emrin herkese olduğu iyice vurgulanırcasına “yönelmiş kişiler olarak” diye başlar ayet. Yani “sizler de yönelmiş kişiler olarak yüzünüzü dine çevirin”

Öte yandan mesela İncil’de de şöyle bir pasaj var:
“Bu sırada öğrencileri İsa’ya yaklaşıp “Göklerin Egemenliği’nde en büyük kimdir?” diye sordular.İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız Göklerin Egemenliği’ne asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa Göklerin Egemenliği’nde en büyük odur.” (Matta 18: 1-2)

İşte bu çerçeveden sonra Rum 32. ayette “dinlerini parça parça edip gruplaşanlardan olmamanın” altı çiziliyor. Bu uyarılar ise özellikle de uzun zaman geçtikçe hayatidir. İnsanlar doğru nedir bakışından uzaklaşıp “bizdendir, başkasındandır” bakışlarıyla doldukça.. Unutmayalım ki İsa (as) da İsrailoğullarına kitab verilmesi üzerinden çok zaman geçtikten sonra gelmişti. Büyük gruplaşmalar vardı vs. Hasıl, günümüz de özellikle bu bağlamda bir masaya yatırılmalı deriz vesselam.

 

Konu hakkında bir izahat