FITRAT-YARATILIŞ AYETİ

Rum 30. ayette “yüzünü Allah’ın fıtratına çevir” diye tercüme edilen ifade “Allah’ın yaratışına çevir” diye de çevrilebilir. Ki surede göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünmemiz istenir (bkzn Rum-8) Allah’ın yaratmaya başladığı sonra onu geri çevirdiği/tekrar ettiği söylenir (bknz Rum 11-27) Hasılı burada da yaratışa bakmamızın söylenmesi gayet makul. Ki insanlar da bu yaratış üzere yaratılmışlardır. Şu halde buradaki tefekküre dikkat denilebilir.. Çünkü günümüzde anlaşılan boyutlarla şu görülüyor ki; buradaki tefekkür sadece Allah’ın birliğini değil, ahireti de içeriyor.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız