GAYB VE ŞEHADET

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Gayb temelde bilinemeyen demek, şehadet ise bilinebilen. İnsan şehadetle yükümlüdür, yani gördüğüne inanmakla. Burada enteresan olan ise Kuran’da gayet gayb olmasıdır. Melekler, şeytanlar, kıssalar, öbür dünya, hatta Yaradan gaybtır. Peki o zaman şehadet nedir?

……….

Bizce bu nokta gayet kullanılmakta ve şehadet, gayba şehadet edilerek, gaybı da bir “bilenler” icad edilerek bir tür otoriteler tesis edilmekte. Ve bu iş din, iman noktasında ayrıştırılamadığı için de bu sürüp gitmekte. Şehadet gayba mı şehadettir, şehadete mi şehadet?..

…………….

“Onlar ki gayba iman ederler..” (Bakara 3)

“Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur.” (İsra 36)

…………………..

Mesele şudur bizce; insan, akıl ve mantığıyla, teyid edilebilen bilgilerle, Kuran’a öyle bir iman edecek ki, orada geçen gaybları da görmüş gibi olacak. Yoksa genel bir “gayba-söylenene inanan insan tipi” amaçlanmıyor, bu nokta çok kritik.

……………….

“Bu Kitab, kendisinde şüphe olmayandır, muttakiler-sakınanlar için yol göstericidir” (Bakara 2)

Bir cevap yazın

*
= 5 + 1