GÖĞÜ KORUNMUŞ BİR TAVAN KILDIK İFADESİ, ENBİYA SURESİ 32. AYETİN TEFSİRİ

Enbiya 32. ayette “göğü de korunmuş bir tavan kıldık, onlarsa onun ayetlerinden yüz çevirirler” demekte. Göğün korunmuş tavan olması ise günümüzde öncelikle şöyle anlaşılmakta:

 

Öte yandan, ayetlerde dünyanın göktaşlarından korunmasından ziyade yukarı haber almaya giden şeytanların taşlandığı ve böylece melekut aleminin korunduğu belirtilmekte. (bknz Hicr 17-18, Mülk 5, Fussilet 12, Saffat 6-10, Cin 9) Dolayısıyla bu mesele biraz karışmakta. Fakat ona da işaret vardır. İnfitar suresinde şöyle geçer: “Gök yarıldığında.. Kevkeb yıldızları döküldüğünde..” (İnfitar 1-2)

Buradaki kevkeb kelimesi şeytanların taşlanması hadisesinde de geçen bir kelime. Bu kelime yıldız diye çevrilse de aslen parıldayan ve akan, gezen nesneler için kullanılıyor ve gezegen anlamına geliyor. Dolayısıyla burada “gök yarıldığında..” ifadesini dünya atmosferinin yarıldığı şeklinde düşünürsek bu şu anlama gelir ki; koruma kalkacak, göktaşlarının atmosferde erimesi olmayacak ve yere saçılacaklardır. Nitekim peşine “kevkeb yıldızları döküldüğünde” diyor. İnfitar 3. ayet ise “denizler fışkırtıldığında” diyor. Bu da bu sahnelerin devamı niteliğinde. Bununla ilgili bir video:

 

Öte yandan, kevkebler için “döküldüğü zaman” ifadesi kullanılırken nücum (yıldızlar) için “bulandığında.. karardığında.. silindiğinde..” (bknz Tekvir 2, Mürselat 8) ifadeleriyle ışıklarına gönderme yapılmakta. Böylece buradaki farklılık belirginleşmekte.

Kevkeb ifadesiyle ilgili ayrıca bknz. 

Beri yandan zaten tavan ifadesi koruma bildiren bir ifadedir. Hem göğe baktığımızda boşluk görüyoruz, atmosferin bir tavan olması, tavan niteliğinde bir yapı düşünülesi değildir. Ayet ise buna tamamen kapı açıyor..

İkincisi; Ayetel Kürsi’de geçen “O ikisini/gökleri ve yeri korumak O’na zor gelmez” ifadesi de bir delildir. Gökler şeytanlardan korunurken yer de taşlardan korunmakta.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız