GÖKLER VE YER BİTİŞİKKEN BİZİM ONLARI BİRBİRİNDEN AYIRDIĞIMIZI İFADESİ, ENBİYA 30 TEFSİRİ

Enbiya 30’da şöyle geçer: “İnkar edenler gökler ve yer bitişikken bizim onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı gördüp düşünmedi mi? Hala inanmazlar mı?”

Gökler ve yerin  bitişik olup ayrılması bigbang olarak düşünülebilir. Öte yandan; Fussilet 9. ayette yerin iki günde yaratıldığı geçer. Sonra onda dört günde rızıkların yaratıldığı. (bknz Fussilet 10) Yani önce cansız yer iki günde yaratılıyor. Sonra onda canlılıklar.. Bu ise Enbiya 30’da sudan yaratma şeklinde belli. Yerin iki günde yaratılmasında ise 1. günün bigbang olduğu da belli. Yani göklerin ve yerin ayrılması. Peki 2. gün ne olabilir, o biraz mechul. Ama Enbiya 30’da buna da işaret var. Çünkü canlılar sudan yaratıldı, yani su olması lazım. Araştırmalara göre ise su kesinlikle dışarıdan geliyor dünyaya. İşte bu 2. gün olabilir.

Antiparantez; Kurani anlatımda, uzay anlamındaki gök ve gökler ile dünya atmosferi anlamındaki gök ve göklerin, ikisi de çağrıştırılacak bir anlatım olabildiğince önde gözüküyor. Burada da atmosfer yerden yükseldi ve kat kattır noktasına ve canlılık için gereklidir noktasına dikkat. Yani “gökler ve yer bir aradayken onları birbirinden ayırdığımızı” bu demek de olabilir.

 

Konu çerçevesinde bir anlatım

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız