GÖKLERDE KIYILAN NİKAH

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Peygamberimizin Zeynep binti Cahş ile evlenmesinden bahseden ayetin numarası tevafuklar içermekte.

…………

…………………….

NOT 1: Yaş hesabı, matematiksel olarak doğum yılınızdan 1 yıl öncesinden yapılır, çünkü doğduğunuz zaman 1. yaşınızda olursunuz.

NOT 2: El-Bidaye ven-Nihaye/İbni Kesir’de konuyla ilgili geçen malumat.

Katade, Vakidî ve Bazı Medineliler dediler ki: Peygamber (s.a.v.), hicretin beşinci senesinde Zeyneb´le evlendi. Bazıları da, bu senenin Zilkade ayında evlenmiş olduğunu ifade etmişlerdir. Hafız el-Beyhakî´ye göre Beni Kurayza gazvesinden sonra Hz. Peygamber onunla evlenmiştir. Halife b. Hayyat, Ebu Ubeyde Mamer b. Müsenna ve İbn Mendeh´in ifadesine göre bu evlilik, hicri üçüncü senede olmuştur. Birinci kavil daha meşhurdur. İbn Cerir ile birkaç tarihçi de bu gö­rüşe kaildirler.

NOT 3: Zeynep binti Cahş (r.a.)’nın doğum tarihi konusunda tartışma mevcuttur. 588-590-593 gibi tarihler verilmektedir. Peygamberimizle otuzbeş yaşında iken evlendiği rivayeti ise gayet yaygın bir rivayettir.

Ayrıca; şunu belirtmeliyiz ki bu tip tevafuklar bize göre Kuran’ın ana mucizelik noktaları değildir. Peki ana mucizelik noktaları neler midir? Şuradan bakılabilir. 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız