GÖKLERİ VE YERİ YOKTAN YARATAN ALLAH HAKKINDA ŞÜPHE Mİ VAR İFADESİ HAKKINDA

İbrahim Suresi 10. ayette; “Gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah hakkında şüphe mi var?” denilmektedir. Bu sözü Peygamberleri inkar edenlere demekte. Başka ayetlerde ise müşrikler için “Gökleri ve yeri kim yarattı” diye sorsan “Allah yarattı derler” ifadeleri vardır. Burada ise aslında şüphe ettikleri vurgulanıyor. Çünkü bütünlüklü bir şekilde inanmıyorlar.

Öte yandan; bilindiği gibi çağımızda bigbang teorisi gayet doğrulandı ve kainatın bir başlangıcı olduğu biliniyor. Bu ise geçmişte böyle değildi pek, kainat sonsuz sanılıyordu vs. İşte bu bigbang teorisinin Yaratıcı’yı mecbur eden bir yapısı var. Bu bağlamda da mutlak inançsızlık azaldı. Hala bigbangin de kendiliğinden olabileceğini iddia edenler olsa da belli bir Yaratıcı çoğunlukla düşünülüyor. Fakat mesele şu ki bu Yaratıcı’nın fiili varlığı demek olan vahiyden de şüphe olabiliyor. Büyük bir mesele de budur. Mesela İbrahim Suresi’ndeki ayetin gelişi şöyledir:

“Sizden öncekilerin, Nuh, Âd ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah´tan başkası bilmez. Elçileri onlara apaçık deliller getirdi de onlar, ellerini onların ağızlarına bastılar ve dediler ki: Biz, size gönderileni inkâr ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir şüphe içindeyiz.

Elçileri dedi ki: “Gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah hakkında mı şüphe var?! O, sizi, günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte ve sizi adı konulmuş bir süreye kadar erteliyor.” Dediler ki: “Siz, bizim benzerimiz olan birer beşerden başkası değilsiniz. Siz bizi, babalarımızın taptıklarından çevirip-engellemek istiyorsunuz, öyleyse bize apaçık bir kanıt getirin.” (İbrahim 9-10)

Dolayısıyla; denilebilir ki, gerçeklere, hakikatlere, ayetlere şüphe nihayetinde gökleri ve yeri yoktan Yaratan’a şüpheye gelip dayanıyor. Buna dikkat edilmeli.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız