GÖKLERİN VE YERİN HAK İLE YARATILMASI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Ayetlerde göklerin ve yerin hak ile yaratıldığı geçer. Buradaki “hak ile” ifadesi, boş ve batıl yere olmadığını vurgular öncelikle. Ayetlerde şöyle geçer:

“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru.” (derler)” (Ali İmran 191)
“Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkâr edenlerin zannıdır. (İçine atılacakları) ateşten dolayı o inkâr edenlerin vay haline!” (Sad 27)
“Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.” (Enbiya 16)

Buradaki boş yere olmayış ise Allah’ın sahipliğini ve kudretini vurgulama açısındandır öncelikle.Örneğin şöyle ayetler vardır:
“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah her şeyi kuşatmıştır.” (Nisa 126)
“Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır..” (Bakara 255)
“Görmedin mi ki; göklerde olan kimseler, yerde olan kimseler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların bir çoğu Allah’a secde ediyor.. Bir çoğuna da azab hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa artık onu yücelten biri olmaz. Allah dilediğini yapar.” (Hacc 18)
“Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih etmektedir. Mülk O’nundur. Hamd de O’nadır. O her şeye güç yetirendir.” (Teğabün 1)
“Yedi gök, yer ve bunların içindeki kimseler O’nu tesbih eder; O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur, ancak siz onların tesbihlerini anlamıyorsunuz. Şüphesiz O, halim olandır, bağışlayandır.” (İsra 44)
“Onlar Allah’ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O’nun avucundadır. Gökler de O´nun eliyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir.” (Zümer 67)

Beri yandan insanda oluşabilecek kimi şüphelere de cevaptır gökler ve yer. Şöyle geçer:
“Gökleri ve yeri yaratanın, onların (inkarcıların) bir benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette.. O, çok yaratan, pek bilendir.” (Yasin 81)
“Hayır! Eğer kesin bilgi ile bilirseniz, cehennemi elbette görürsünüz.” (Tekasür 5)
“Rızkınız ve size vaad edilenler göktedir.” (Zariyat 22)

Hasılı buradaki boş yere olmayışı sadece “bize yaraması” anlamında görmemelidir. Bu körlüğe götürür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 9

FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ