GÖKLERİN VE YERİN YARATILIŞI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Zamanımızda kainat çözüldüğü için, Kuran bilimle çelişir mi, Kuran bilim ilişkisi nasıldır gibi sorular var gayet. Bu mevzunun düğümlendiği konulardan birisi de kainatın yaratılışı konusu. Bu mevzuya gayet odaklanma ve mevzunun netleşmesi gereği var. Uzun zamandır çalıştığımız bu konuda bazı video açıklamalar yapacağız.

 

Göklerin ve yerin yaratılması konusu neden iyi anlaşılmak durumunda?.. Kuran'da ve Tevrat'ta yaratılış ne şekilde?.. Gökler mi önce yaratıldı yer mi?.. Altı gün nedir?.. Yedi gök nedir mevzuları..

Yedi kat gök hakkında..

 

BİR AÇIKLAMA

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız