GÜÇLÜ İMAN KİMİN SORUMLULUĞUNDA

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Tevekkül kelimesi, güvenmek, birinin işini üstüne almak, işini birine havale etmek, bel bağlamak gibi anlamlara geliyor, ıstılahi olarak ise Allah’a güvenmektir. Ayetlerde şöyle geçer:

Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman’ı inkar ediyorlar. De ki: O benim Rabbimdir. O’ndan başka tanrı yoktur. Sadece O’na tevekkül ettim ve dönüş sadece O’nadır.[Rad 30]

Hem, bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye Allah’a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah’a tevekkül etsinler. [İbrahim 12]

Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur.[Nahl 99]

Andolsun ki onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, elbette «Allah’tır» derler. De ki: Öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O’na güvenip dayanırlar.[Zümer 38]

Görüldüğü gibi iman ile birlikte tevekkül istenmektedir. Çünkü herşeyin sahibi, insanları diriltecek ve yargılayacak olan Allah’a iman ediliyor. Tevekkül ise yakin derecesinde bir iman ile olur. Çünkü insan zayıftır, evhamlıdır, hevalıdır, şeytan vardır, işi küçültmeler vardır, saptırmalar vardır. Birileri ister ki bana tabi olunsun birileri ister ki paraya tabi olunsun, birileri ister ki çeşitli gruplara tabi olunsun. Beride biri onları bahane ederek kendini öne çıkartır. Bunlar güçlü iman istemez. Yani delilleri öne çıkaran bir anlayışı istemez. Şu halde güçlü imanı kim isteyecek?..

Bunu öncelikle hakikatçiler ister, çünkü işin aslına yönelmişlerdir. Diğer insanlar da kim hakikatçi kim değil buna bakmak zorunda. İşte böylece bir hakikatçilik damarı belirgin olmalı ki, herşey yerli yerine otursun.

Bir cevap yazın

*
= 4 + 8