GÜNEŞ DÜRÜLDÜĞÜNDE, YILDIZLAR BULANDIĞINDA-CEHENNEM TUTUŞTURULDUĞU ZAMAN

Tekvir Suresi 1. ve 2. ayette “güneş dürüldüğünde.. yıldızlar bulandığında..” denilmekte, 12. ayette ise “cehennem tutuşturulduğu zaman” denilmekte.  İşi biraz açarsak; bilindiği gibi güneş kızıldev olacak ve dürülecek. Kıyametin böyle olacağı düşünülebilir. Yıldızlar da sönükleşecek ve nihayet kararacak ve nihayet karadeliklerde toplanacak. İşte bu çerçevede düşünürsek; acaba sonra tutuşturulacak olan nedir? Güneş mi? Yoksa başka yıldızlar mı?

Tekvir Suresi’nde devam eden kısımda şöyle deniliyor. “Şimdi yemin ederim o sinenlere (gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara), O akıp akıp yuvasına gidenlere” (Tekvir 15-16) “Yıldızların yuvası” ifadesini, “çıktığı yer” olarak düşünürsek; buna büyük patlama öncesindeki bir enerji havuzu denilebilir. Nitekim ileride de karadeliklerde toplanacakları düşünülüyor. O da bir tür enerji havuzudur. Yani “yuvasına giden yıldızlar” ifadesi böyle düşünülebilir. Kara toprağa giden insan gibi.. Anlatım ve geliş buna uygun. Peki soruya dönelim tutuşturulacak olan nedir? Karadelikte toplanan enerji mi? Herhalde mühim olan onun ne olduğundan ziyade bu cehennem ihtimaliyatını adım adım işleyen ve onun gerçekliğini hissettiren anlatım olsa gerek.

Ayrıca şu ayetler de bunu gayet çağrıştırır nitelikte:

“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru.” (derler)” (Ali İmran 191)
“Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkâr edenlerin zannıdır. (İçine atılacakları) ateşten dolayı o inkâr edenlerin vay haline!” (Sad 27)
“Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.” (Enbiya 16)

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız