GÜNÜMÜZ VE İMAN 5-ALLAH’IN 99 İSMİ

Esirgeyen Bağışlayan Allahın adıyla..

Gelelim insanların anlamadığı noktaya.. Günümüzde hayat öyle bir hale gelmiştir ki, dış dünyayı ön plana alan adeta şirkten kurtulamaz. Bilinci ön plana almak durumundayız. Tevhid zaten işin bilinç kısmıdır. Bu durumu da elbette her şeyin hakimi olan Allah sağlamıştır, çünkü Tevhid inancına ulaşmamızı istemektedir. O en yüce boyuta.. Çünkü herkesin unuttuğu bir şey var; biz “Allaha değil” hakikate, imana ulaşmaya çalışıyoruz. Allah zaten her yerdedir. İmana ulaştığında da Allahı görmüş olmayacaksın zaten. Ama bu iş öyle hafif, felsefi, basit bir iş değil, dış dünyadan “vazgeçmeni” gerektirecek kadar önemli bir iştir. Ve kaçacak yer kalmamış, şunla idare edelim, bunla idare edelim durumu kalmamış. Şirk dediğimiz de öylesine bir tehlike değil, sonsuz dünyayı kaybetme anlamına gelen bir durumdur.

İlahi irade bizi sıkıştırmış ve bir şey istemekte. Beri yandan çeşitli imkanlar sağlamış. Tevhidi bilince ulaşmamız için.. Kurani gerçekleri anlamamız fark etmemiz için pek çok yeni bilgiler elimizin altında. O halde?..

(Ey Muhammed!) Kur’ân’ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik.

Ancak Allah’tan korkan kimse için bir hatırlatma olarak

Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle indirdik.

O Rahmân Arş’a istiva etti.

Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altıda bulunanlar O’nundur.

Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.

Allah O’dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O’nundur. (Taha 2-8)

Yine o inkar edenler diyorlar ki: “Ona Rabbinden bir âyet/mucize indirilseydi ya.” De ki: “Hakikaten Allah, dilediğini şaşırtır ve kendisine gönül vereni de hidayete erdirir.”

Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun; kalbler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur. (Rad 27-28)

Allahın 99 ismi vardır meşhur. İşte Kurani gerçekler nihayetinde bizi bu 99 ismin gerçekliğine ulaştırır. Öyle ki bu isimler her şeyi açıklamaktadır. Bütün olayları, bütün varlığı.. Allah bilir, Allah yaratır, Allah hikmet sahibidir, Allah rızık verir, Allah Cebbardır, Allah İntikam alır, Allah Rahmandır, Allah affedicidir, Allahın her şeye gücü yeter, Allah tehir eder, Allah takdir eder… İşte bu düşünce boyutu Allahın varlığı ve birliğine iman noktasıdır.

One thought on “GÜNÜMÜZ VE İMAN 5-ALLAH’IN 99 İSMİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız