GÜNÜMÜZÜN ACAİP ZORLUKLARI HAKKINDA

1.İnşirah 5-6. ayette "Elbette her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır" denilmekte. Peki "acaip zorlu" günümüzde bu "kolaylık" ne olabilir mevzusu..

 

2.Hakikat işinde insana çok şey düştüğü görülüyor. Ama "düşmez" anlayışı çok egemen ve aşılmalı.

 

3. İlmi bir diriliş denildiği zaman çok sönük kalıyor. Halbuki günümüz ilim çağı ve ilimlerin tevhide götürülmesi sonucu tevhid çağı olabilir. O halde; ilmi bir diriliş iddiası, sönük mü kalıyor, bir şekilde alevlendirilmiyor mu?.. demek gerekir.


Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız