GÜNÜMÜZÜN DAVASI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Ne zaman ki insanlar Kuran’ı anlamayı üniversite bitirmekten zor ve gerekli görür, o zaman hakikatçilik gerçek anlamda başlar. Bu ise işin açık aşikar makul evrensel bir boyutta ele alınması demek.

…………

Ve nedense gelenekçi ve modernist çizgiler ittifak halinde işin bu noktaya getirilmemesine odaklıdır. Onlar dini öyle görmek ister, berikiler öyle göstermek ister vs. Arada da kendi kavgaları olmakta işe tuz biber kapsamında. Tabii burada modernist çizgi asıldır, gelenekçi muhalefet olmaktan öteye geçemez nihai anlamda. Çünkü de medreseye koşulan bir gün değil, üniversiteye koşulan bir gün bugün.

………..

Velhasıl, bütün komplo, kargaşa, kavga, çekişme dön dolaş bu noktaya matuftur günümüzde aslen. Kuran’ın bütün bilgilerin üzerinde görülüp görülmemesi noktasına, yani. Ve bunun örtülmesi noktasına daha çok. O halde bu noktada kazık dikilse yeridir.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız